"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-04

Arkitektkollektivet FFB undersöker Umeå

NYHET Bildmuseet har bjudit in det norska arkitektkollektivet FFB. Under två veckor tittar de närmare på offentliga platser i Umeå och reflekterar över hur de används. En utställning som dokumenterar arkitekternas undersökningar öppnar på Bildmuseet på söndag 7 september kl 14:00.

Genom ingående research och arkitektoniska ingrepp undersöker FFB bland annat hur platser i Umeå förhåller sig till Deleuzes och Guattaris filosofiska begrepp ”smooth space” och ”nomadism”. Särskilt har arkitekterna sökt efter kreativa, levande platser som växt fram vid sidan av det planlagda. Deras projekt och utställning för Bildmuseet heter "Searching for Smooth Space".

Smooth spaces kan beskrivas som platser som karaktäriseras av kreativitet, mångfald eller föränderlighet, en motpol till den centraliserade stadsplaneringen. Arkitekterna frågar sig om begreppen kan användas för att väcka en bredare och mer mångfacetterad diskussion om våra gemensamma rum.

FFB / Searching for smooth space, en utställning som dokumenterar arkitekternas undersökningar i Umeå presenteras på Bildmuseet 7 september – 2 november 2014. Välkommen till vernissage söndag 7 september kl 14:00.

FFB (Felleskapsprosjektet å Fortette Byen) består av tre norska arkitekter, till vardags verksamma i Oslo och Tromsø: Håvard Arnhoff (f. 1979), Joar Nango (f. 1979) och Eystein Talleraas (f. 1980). Projektet Searching for Smooth Space på Bildmuseet är en del av en serie undersökningar av det offentliga rummet som arkitektkollektivet utfört på olika platser.

Utställningen är producerad av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och Kulturkontakt Nord. Tack till Samiske Kunstnere og Forfatteres Vederlagsfond.

För ytterligare information, kontakta gärna

Sofia Johansson, museiintendent Bildmuseet
sofia.johansson@bildmuseet.umu.se
090-786 93 53

Redaktör: Helena Vejbrink