"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-10

Arkitektoniska kvaliteter i boendet spelar roll

NYHET Vad får en byggnad att hålla år ut, år in och vad får boende att trivas och vilja bo kvar i sin bostad? I sin licentiatuppsats Arkitektoniska kvaliteter i boendet, undersöker arkitekten Ulf Nordwall vilka arkitektoniska kvaliteter som är betydelsefulla när husen tagits i bruk.

Vissa hus klarar sig bättre än andra när byggnadens beständighet, funktion och andra arkitektoniska kvaliteter sätts på prov. Men, förmodligen minns vi lättare exempel på motsatsen – hus som inte tål att åldras eller är svåra att laga.

Ulf nordwallSyftet med studien är att dels att studera arkitektoniska kvaliteter som är betydelsefulla när husen tagits i bruk, dels att undersöka dessa arkitektoniska kvaliteter genom att pröva en kvalitativ och en kvantitativ metod. I studien ingår undersökningar av totalt sex olika bostadsområden belägna i Göteborg, Stockholm och Umeå. Bostäderna i urvalet är hyres- och bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.

För att särskilt beakta det arkitekturspecifika i bostaden har en forskningsmetod prövats, Grounded Theory method, att undersöka arkitektoniska kvaliteter. För att söka svar på hur de arkitektoniska kvaliteterna värderas av de boende modifieras och prövas Contingent Valuation Method (CV) till att mäta arkitektoniska kvaliteter. Studierna visade att de boende bedömer de arkitektoniska kvaliteter rummens generalitet, materialens patina och platsens disposition som betydelsefulla för trivsel och värderar och graderar dessa som viktiga.

Genom att använda begrepp som materialens patina, platsens disposition och rummens generalitet, tydliggörs hur de arkitektoniska kvaliteterna är särskilt betydelsefulla i förvaltningsskedet. När de frambliboende på Ålidhem i Umeåckande bostadsföretagen insett värdet av en framgångsrik förvaltning måste också arkitekter inse värdet av detta fält, och fråga sig vad platsens disposition, rummens generalitet och materialens patina betyder för arkitekturen.

  Boende på Ålidhem, Umeå

Genom tidiga diskussioner under projekteringsprocessen skulle resultaten av denna studie bidra till att belysa arkitektoniska kvaliteter i ett förvaltningsperspektiv som ett led att skapa mervärde för hyresgäster och fastighetsägare.

Licentiateseminaret äger rum den 12 januari kl. 13.00 i Auditoriet vid Arkitekthögskolan. 

Contact: e-mail: ulf.nordwall@peab.se
Phone: 073-337 48 02

Redaktör: Tina Andersson