"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-08

Arktiskt centrum deltar på UArctic Assembly i Quebec

NYHET Arktiskt centrums medarbetare Anngelica Kristoferqvist, Keith Larson, och Lena Maria Nilsson deltog på UArctic Assembly i Quebec, Kanada, 22–26 maj 2023.

I maj 2023 höll University of the Arctic (UArctic) sitt årliga UArctic Assembly-möte i Quebec, Kanada. Tre av Arktiskt centrums medarbetare var där för att både representera Umeå universitet vid mötet, och knyta nya kontakter. De tre deltagarna från Arktiskt centrum var Anngelica Kristoferqvist, koordinator för utbildningsprojekt, Keith Larson, föreståndare för Arktiskt centrum, och Lena Maria Nilsson, Koordinator för forskningsprojekt.

Möten, nya samarbeten, workshops, och en sittning där UArctic firade 25 år stod på agendan

Lena Maria Nilsson beskriver att veckan började med förberedande möten. Ett av dessa handlade om ICARP-processen (International Conference of Arctic Research Planning). Kortfattat kommer ICARP IV att undersöka vilka som är de mest akuta kunskapsluckorna, forskningsområdena och behoven för nästa årtionde.

–Kunskap om denna process är viktig att ta med tillbaka till Umeå, så att vi kan undvika kunskapsluckor från ett svenskt arktiskt perspektiv. Perspektiven kring forskning och utbildning varierar i olika delar av Arktis, vilket blev tydligt under diskussionerna, sammanfattar Nilsson.

UArctic Assembly höll på från onsdagen fram till fredagen. Bland annat välkomnade man nya medlemmar, fattade beslut kring nya tematiska nätverk och beslöt om förändringar i stadgarna.

– I framtiden kommer man att kunna delta i UArctic Assembly via länk, vilket är trygg försäkran för framtida globala situationer där resande över långa distanser bör undvikas, tillägger Nilsson.

Förutom detta signerades också ett nytt samarbetsavtal mellan Umeå universitet och UArctic. Det signerades av UArctics rektor Lars Kullerud och Umeå universitets representant Keith Larson. Samarbetsavtalet fastställer att UArctic och Umeå universitet ska samarbeta för att säkerställa Umeå universitets ledarskap av UArctics tematiska nätverk "Forskningsanalys och biblometri" (Reseach Analytics and Bibliometrics), samt UArctics aktiviteter inom forskningsanalys.

För Anngelica Kristoferqvist fylldes veckan med andra aktiviteter, eftersom hon inte deltog på UArctic Assembly. Som koordinator för utbildningsprojekt vid Umeå universitet var hennes mål att lära sig mer om Læra Institute for Circumpolar Education, UArctics mobilitetsprogram North2north, och att nätverka inom området för arktisk utbildning. Hon deltog på workshoppar om samarbete, Arktisk utbildningsutveckling, samt finansieringsmöjligheter. Exempelvis erbjuder regeringarna i Norge, Danmark och Kanada just nu finansiering för projekt inom UArctic, främst för de tematiska nätverken, men också för mer generella initiativ inom utbildning och samarbete.

– På workshopparna blev det tydligt att många representanter från andra länder är intresserade av vad vi, tillsammans inom UArctic eller individuellt, kan göra för att engagera våra regeringar i detta finansieringsprogram, berättar Kristoferqvist.

Kvällsaktiviteterna innehöll en scenisk båttur, ett besök på Musée De La Civilisation där Quebecs koloniseringshistoria berättades, samt en sittning. Under sittningen firades UArctic och deras 25 år som organisation.

En intensiv och givande vecka

Vid frågan om hur veckan var beskriver Nilsson den som intensiv och intressant. Hon nämner att det är bra att bli uppdaterad på planerna för UArctic, och att hon träffade många intressanta personer från olika universitet över hela Arktis och utanför.

– Jag känner mig inspirerad att uppmuntra fortsatt samarbete mellan Arktiskt centrums anknutna forskare och UArctics tematiska nätverk.

Kristoferqvist håller med och tillägger att det var väldigt givande. Hon träffade många olika människor som var intresserade av samarbete med Umeå universitet, bland annat Læra-institutet och representanter från olika universitet i Europa.

– Det har tillkommit många nya möjligheter att stärka vår internationalitet, erbjuda högkvalitativ utbildning tillsammans med andra arktiska universitet, och locka till oss fler studenter till vårt eget universitet, till exempel med utbytesprogram eller marknadsföring av distansutbildning, säger Kristoferqvist.

Mer information

UArctic Assembly

På det årliga UArctic Assembly-mötet går man igenom utvecklingen och riktningen för organisationen. Umeå universitet är en arktisk medlem, och Arktiskt centrums föreståndare Keith Larson är Umeå universitets representant. UArctic Assembly fungerar också som ett forum för samråd, nätverkande och samarbete mellan medlemmarna.

University of the Arctic (UArctic)

UArctic är ett nätverk av över 200 universitet och institut. De flesta är arktiska, men också icke-arktiska är medlemmar. Till UArctics hemsida

Tematiska nätverk

UArctics tematiska nätverk är självständiga och tematiskt riktade nätverk av experter i specifika områden med nordisk relevans. Ett tematiskt nätverk kan fokusera på ett eller flera av dessa områden: forskning, samarbete, kunskapsutbyte, schemautveckling, eller lägga grund för utveckling av större projekt. Till UArctics tematiska nätverk

Arktiskt centrum vid Umeå universitet har skapat en speglad variant av de tematiska nätverken. Som anknuten forskare till Arktiskt centrum blir man indelad i valt nätverk och syns på vår hemsida. Detta är ett enkelt sätt för forskare att hitta varandra och samarbeta. Till Arktiskt centrums lista över tematiska nätverk