"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-07-06

Åsa Gunnarsson expert vid konferens om skatterättvisa i Bryssel

NYHET Den 28-29 juni arrangerade EU-kommissionens direktorat för skatter och tullar en konferens i Bryssel om skatterättvisa. Målet för konferensen var att få igång en diskussion om hur rättvisa och beskattning kan gå hand i hand. Åsa Gunnarsson från Juridiskt forum var inbjuden till konferensen som expert och modererade två sessioner.

Bland de inbjudna talarna från EU-kommissionen och EU:s institutioner fanns Stephen Quest, generaldirektör för direktoratet för skatter och tullar, Pierre Moscovici, EU-kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, beskattning och tullar och Marianne Thyssen, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

I den första sessionen som Åsa Gunnarsson modererade, “Corporates or citizens – who should bear the burden of taxation?”, deltog Europaparlamentarikern Paul Tang, Peter Egger, professor i nationalekonomi vid ETH Zürich och Scott Hodge, president för den amerikanska tankesmedjan Tax Foundation. Sessionen mynnade ut i en livlig debatt med publiken om vem som egentligen bär bördan av bolagsbeskattningen – arbetarna, företagsägarna eller konsumenterna?

I den andra sessionen som Åsa Gunnarsson modererade, “Barriers or trampolines? The influence of taxation on social mobility and entrepreneurship”, deltog Judith Freedman, professor of skatterätt vid Oxford University, Ufuk Akcigit, lektor i nationalekonomi vid University of Chicago och Véronique Willems, generalsekreterare för organisationen European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises.
- Diskussionen i den andra sessionen väckte många komplexa frågor om vikten av skatteinitiativ för att främja ökat entreprenörskap, och om huruvida entreprenörskap är en nyckelfaktor för ökad social rörlighet. På policy-nivå finns stora förhoppningar om att egenföretagande kan vara en väg ut ur fattigdomsfällor och arbetslöshet, speciellt för den yngre generationen. Men sambanden där emellan är ganska svaga. Att förenkla och minska snedvridningar i beskattningen av småföretag är bättre alternativ i både effektivitets- och rättvisehänseende, än speciella skatteregleringar för småföretag, säger Åsa Gunnarsson.

Se videoinspelning av konferensen

Redaktör: Elin Andersson