"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-10

Avhandling om sjukförsäkring bland äldre på Tanzanias landsbygd

NYHET Äldre på Tanzanias landsbygd som har sjukförsäkring har ena sidan större tillgången till hälsovårdstjänster. Å andra sidan rapporterade de äldre som var oförsäkrade att de var nöjdare med hälsovårdssystemet. Det visar en ny avhandling.

Text: Ola NIlsson

I Paul Amanis avhandling vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa undersöks i vilken utsträckning sjukförsäkringar kan bidra till att förbättra tillgången till och ansvarstagande hos hälso- och sjukvårdssystemet för äldre på landsbygden i Tanzania. Nästan hälften, 45 procent, av de äldre som deltog i studien hade en sjukförsäkring.

Att ha en sjukförsäkring tycktes öka de försäkrade äldres tillgång till och användning av hälso- och sjukvårdstjänster. Resultaten tyder dock också på att den försäkrade befolkningen har högre förväntningar än de som inte är försäkrade. Det kan vara förklaringen till att de oförsäkrade trots allt är nöjdare med hälso- och sjukvården. Dessa resultat bidrar inte bara till kunskapen om sjukförsäkring och dess existens i Tanzania, utan är framför allt den första kända studien som fokuserar på den äldre befolkningen.

På grundval av dessa resultat är det därför viktigt att de ansvariga myndigheterna ökar sina insatser för att öka försäkringstäckningen för den underprivilegierade befolkningen i syfte att öka den rättvisa tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster. Eftersom majoriteten av landsbygdsbefolkningen är beroende av tjänster på primärvårdsnivå bör ytterligare investeringar och utbyggnad av tjänsterna prioriteras. Särskilda åtgärder för att förbättra dimensionerna snabb uppmärksamhet, kvalitet på grundläggande utrustning och kommunikation på alla vårdnivåer i syfte att förbättra följsamheten.

Avhandlingen baseras på en studie 2017 – 2018 i två landsbygdsdistrikt, Igunga och Nzega, i Tanzania. Studien genomfördes med blandade metoder, enkätundersökning med äldre, intervjuer med vårdgivare samt fokusgruppsdiskussioner med äldre män och kvinnor användes för att samla in data.

Paul Joseph Amani är född och uppvuxen uppe vid Kilimanjaros sluttningar i Tanzania. Han arbetar som lärare vid Department of Health Systems Management vid Mzumbe Universitet i Tanzania. Han har tidigare en magisterexamen i offentlig politik och förvaltning från Agder universitet i Norge och Meiji universitetet i Japan.

Om disputationen

Paul Josef Amani, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, försvarade 10 juni sin avhandling Bidrar sjukförsäkringen till att förbättra hälso- och sjukvårdssystemets lyhördhet? Fallet med äldre på landsbygden i Tanzania. Opponent John Porter, Londons universitet, Storbritannien. Huvudhandledare Miguel San Sebastian.

Kontakt