"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-01

Avhandling öppnar dörrar till trivsel för äldre på vårdhem

NYHET Rebecca Baxters avhandling syftar till att utforska betydelser, uttryck, mätningar och associationer för att trivas på vårdhem. Hennes fynd lyfter fram vikten av att upptäcka vad som bidrar till boendeupplevelser av att trivas så att dessa aspekter kan övervägas i förhållande till personens dagliga vård och livsmiljö. Att ha en personcentrerad inställning till vård kan stödja trivsel genom att belysa personens behov och önskemål.

Efterfrågan på vårdhem har ökat stadigt under de senaste decennierna, vilket ställer krav på forskning av positiva och hälsofrämjande koncept som stöder människor, inte bara för att överleva i äldre ålder, utan också för att trivas. Begreppet trivsel har under senare tid framkommit som en användbar tvärvetenskaplig livslängdsteori som kan användas för att utforska upplevelser av platsrelaterat välbefinnande bland äldre personer och befolkningar.

Rebecca Baxter har genomfört intervjuer med australiensisk vårdpersonal och invånare och analyserat undersökningsdata från svenska vårdhem. Intervjuer med australiensiska vårdboende om betydelsen av trivsel tolkades med hjälp av liknelsen med en dörr. Betydelser av trivsel förstås innefatta att ha olika dörrar att öppna, det vill säga att ha alternativ, och friheten att öppna, stänga eller använda dessa dörrar som personen önskar, att ha valmöjligheter.

Intervjuer med australiensisk vårdpersonal visade att sjuksköterskor kände igen uttryck för att trivas genom en kombination av förståelse, observation och avkänning. Hennes resultat avslöjade att trivsel verkade vara ett relevant och meningsfullt koncept med delad förståelse bland vårdboende och personal. Detta har gett värdefullt stöd för den pågående utvärderingen och tillämpningen av konceptet trivsel i internationella och tvärkulturella miljöer.

Mätningsskalan för trivsel (Thriving of Older People Assessment Scale - TOPAS) utvärderades också och verkade giltig och tillförlitlig för att underlätta proxy-klassificerad mätning av trivsel bland vårdhemboende. En TOPAS i kortform utvecklades som kunde ha förbättrat användningen för bedömningen av att trivas i forskning och praktik. Vidare visade det sig att trivseln ökade under en femårsperiod i ett urval av svenska vårdhem och var associerad med flera neuropsykiatriska symtom, vilket gav viktig information för framtida mätningar och jämförelser av trivsel över tid.

Rebecca Baxter är utexaminerad sjuksköterska och har en kandidatexamen i omvårdnad från UCOL, Nya Zeeland och en magisterexamen i omvårdnad från La Trobe University, Australien.

Om disputationen

Rebecca Baxter, Instititutionen för omvårdnad, försvarar torsdag 3 juni kl. 9.00 sin avhandling Livet är till för att levas - Undersökningar av trivsel hos äldre i vård- och omsorgsboende. Opponent Lisbeth Fagerström, Åbo akademi, Finland. Huvudhandledare David Edvardsson. Disputationen sker på engelska och kan följas på Zoom: https://umu.zoom.us/j/68530201469

Kontakt

Rebecca Baxter
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 61