"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-28

Avhandling: Möjligheter och problem när polis ger förstahjälpen till trafikskadade i Tanzania

NYHET Utbildning i att ge första hjälpen för trafikskadade gav ökad kompetens hos trafikpoliser i Tanzania. Överföringen till praktiskt arbete begränsades dock av faktorer som hierarkisk struktur hos polisen som hindrade yngre poliser att tillämpa färdigheterna samt brist på resurser. Det visas i en ny avhandling

Text: Ola Nilsson

Syftet med Menti Ndiles avhandling vid Institutionen för omvårdnad var att utvärdera effekterna av ett utbildningsprogram i Tanzania som ska ge poliser kunskaper i att ge första hjälpen till offer för trafikolyckor och hur det tillämpas i det praktiska polisarbetet. Resultaten kan vara användbara för att uppdatera utbildningen för första hjälpen som erbjuds poliser för att förbättra kunskap och skicklighet vid första hjälpen efter kraschen.

Fokus måste ligga på praktisk träning och användning av scenarier som efterliknar situationen på marken. Dessutom visar resultaten utmaningar inom polisorganisationen som måste hanteras för att förbättra överföringen av utbildad kompetens i förstahjälpen till arbetsplatsen. De viktigaste utmaningarna är brist på resurser för att tillhandahålla förstahjälpen som utrustning och material för förstahjälpen.

Resultaten pekar på behovet av att ge yngre poliser med förstahjälpen-utbildning möjlighet att använda sina utbildade första hjälpen färdigheter utan hinder från högre poliser utan utbildning som ett resultat av polisens ledningssystem.

Avhandlingens studier baseras på både kvantitativa och kvalitativa metoder. Studie I, enkäter som involverar 340 trafikpoliser. Studie II, individuella intervjuer med 12 ledare för trafikpolisenheten och förarföreningar. Studie III, före – efter frågeformulär med 135 trafikpoliser. Studie IV, fokusgruppsdiskussioner med 34 trafikpoliser.

Menti Ndile är från Tanzania. Han har en kandidatexamen i omvårdnad och magisterexamen i kritisk vård och trauma och arbetar som biträdande lektor vid Muhimbili universitet för hälsovård och förenade vetenskaper, Institutionen för klinisk omvårdnad.

Till avhandlingen

Om disputationen

Menti Ndile, Institutinen för omvårdnad, försvarar onsdag 4 november kl. 9.00 sin avhandling Uppbyggnad av initial vård av trafikskadade i Tanzania - Utvärdering av ett utbildningsprogram för trafikpoliser. Fakultetsopponent Petra Brysiewicz, universitetet i KwaZulu-Natal, Sydafrika. Huvudhandledare Susann Backteman Erlanson.