"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-26

Både möjligheter och risker med AI-baserad automation i skogsbruk

NYHET Den teknologiska utvecklingen inom självgående maskiner accelererar i en rasande takt och skogsbranschen står inte på sidan av. Inom en överskådlig framtid förväntas automatisering kunna minska riskerna i skogsbruket men samtidigt saknas kunskap om de potentiella nya risker som kan uppstå. Ett nytt forskningsprojekt vid Institutionen för Informatik undersöker hur AI-baserad automatisering påverkar säkerheten inom skogsbruket.

Artificiell intelligens, robotisering och automatisering möjliggör inte bara förbättrad effektivitet utan även ökad säkerhet inom många branscher. Inom skogsindustrin förutspås en betydande ökning av användningen av AI-baserad automatisering, där självlärande datorprogram samarbetar med skogsmaskiner.

AI-baserad autonomi kan förbättra säkerheten men samtidigt introducera nya risker

Daniel Nylén, forskare vid Institutionen för Informatik, har tilldelats 3 668 000 kronor från AFA Försäkring för att studera hur AI-baserad automation kan påverka säkerheten inom skogsbruket.

Självlärande program för att upptäcka faror

I både skogsbruk och andra tunga industrier handlar arbetet ofta om hantering av tunga och komplexa fordon och maskiner. Nya tekniker som AI-baserad automation kan vara en effektiv lösning för att minska antalet arbetsplatsolyckor genom att delvis eller helt ersätta mänsklig inblandning. Självlärande program som analyserar och bearbetar data från sensorer, styrsystem och annan teknik i skogsmaskiner kan användas för att upptäcka riskabla avvikelser och faror snabbare och mer systematiskt än vad människor kan åstadkomma.

- Ursprunget till projektet kommer från iakttagelsen att AI-baserad autonomi inte bara erbjuder möjligheter att förbättra säkerheten på arbetsplatser, utan också kan medföra oavsiktliga konsekvenser och introducera nya risker, säger Daniel Nylén, forskare vid Institutionen för Informatik vid Umeå universitet.

Nya insikter från erfaren projektgrupp

Genom att få en djupare förståelse för de komplexa processerna som automation inom skogsbruket innebär hoppas projektet kunna bidra med nya insikter för att främja säkra implementationer av AI-baserad automatisering i framtiden.

Projektgruppen, som kommer att arbeta med detta fram till januari 2027, inkluderar förutom Daniel Nylén även Aron Lindberg - Associate Professor vid Stevens Institute of Technology, USA och gästlektor vid Umeå universitet, Maria Åkesson - professor vid Högskolan i Halmstad och gästprofessor vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta:

Daniel Nylen
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 96