"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-10

Barnfetma en risk för förtida död

NYHET I en studie som nu publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine beskriver docent Paul Franks vid Umeå universitet i samarbete med forskare i USA hur barnfetma tillsammans med andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom påverkar förtida dödlighet.

Forskarna har studerat 4 857 barn från den indianska urbefolkningen i USA, födda mellan 1945 och 1984. Alla hälsoundersöktes i detalj med bl.a. mätning av fetma (BMI), kolesterol, blodtryck och blodsocker. Barnen följdes senare under i genomsnitt 24 år av sina fortsatta liv och under den tiden noterades ytterligare mätvärden samt eventuella dödsfall i gruppen.

I den här gruppen avled 559 personer (11,5 %) före 55 års ålder, 166 av dem av naturliga orsaker. De vanligaste naturliga dödsorsakerna var alkoholbetingad leversjukdom samt kardiovaskulär sjukdom. Bland de fyra riskfaktorer som bevakades i studien visade sig barnfetma vara den starkaste faktorn för att förutsäga tidig död i sjukdom. De 1 214 mest överviktiga barnen i gruppen (den övre fjärdedelen) hade en dödsfallsfrekvens som var mer än den dubbelt så hög (230 %) som motsvarande siffra hos den fjärdedel av de studerade som var smalast.
På motsvarande sätt visade sig höga blodsockervärden höja dödsfallsfrekvensen med 73 % och högt blodtryck i barnaåren ökade risken med 53 %. Dessa båda riskfaktorer var nästan helt kopplade till graden av fetma. Däremot fann forskarna inga mätbara effekter på dödligheten av höga kolesterolvärden i barndomen. Alla barn i gruppen var diabetesfria när studien inleddes, men nära 600 av dem utvecklade diabetes under uppföljningstiden. Detta faktum kunde dock inte förklara sambandet mellan barnfetma och förtida död.

Det här är den första studien i sitt slag och särskilt intressant eftersom den studerade gruppen redan när de var barn på 40-talet hade en lika hög andel fetma som många barn i dag. Andelen överviktiga barn ökar i hela världen och författarna drar slutsatsen att åtgärder för att öka den fysiska aktiviteten, förbättra matvanorna och hålla samma familjer bör prioriteras under barns tidiga levnadsår.

Paul Franks har i studien samarbetat med forskare från The National Institutes of Diabetes and Digestive and Kidney Disease (NIDDK) och Mount Sinai School of Medicine, New York, båda i USA.

För mer information, kontakta gärna docent, universitetslektor Paul Franks (engelskspråkig), Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, tfn 090-785 33 54,
e-post paul.franks@medicin.umu.se

Referens
PW Franks, RL Hanson, WC Knowler, ML Sievers, PH Bennett, HC Looker. Childhood Obesity, Other Cardiovascular Risk Factors and Premature Death. New England Journal of Medicine 11 februari 2010.