"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-02

Bästa poster vid världskongress i ekologi

NYHET Hélène Prouillet-Leplat, doktorand i Umeå, har vunnit pris för bästa posterpresentation vid the International 11th INTECOL Congress som hölls i London som en del av firandet av the British Ecological Societys hundraårsjubileum. Temat för kongressen var "Advancing ecology and making it count”.

– Jag är mycket hedrad över att vara vinnare! Speciellt eftersom konkurrensen var hård med över 250 postrar som bedömdes av en kommitté av internationella ekologer, säger Hélène Prouillet-Leplat, fransk doktorand på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

– Det var verkligen spännande att presentera mitt arbete och jag hade långa och väldigt stimulerande diskussioner runt min poster. Många veckor av fält- och laboratoriearbete har belönats med det här priset och det har gett mig motivation och energi att slutföra det sista året av mina doktorandstudier.

Bedömning och valet av en vinnare ägde rum under postervisningarna baserat på kategorierna: visuellt utseende, vetenskapligt innehåll, originalitet i forskning, och effektiviteten i kommunikationen. Varför tror du att din poster vann?

– Jag tror att mitt forskningsområde är nytt, spännande och utmanande och jag älskar att dela min passion för tundraekosystem med andra ekologer. Min poster hade lite text eftersom jag tycker att en bra bild eller en fin graf är värt 100 ord! Kanske att detta utgjorde skillnaden mot mina konkurrenter.

Hélène Prouillet-Leplats poster på INTECOL-kongressen presenterade effekten av renbete på markegenskaper och växtnäringsupptag i subatlantisk tundravegetation med olika betessystem.

Hennes forskning handlar om att förstå indirekta effekter av växtätare på arktiska växtsamhällen och hennes huvudsakliga forskningsområde ligger i Norge, men hon arbetar också i norra Sverige (Abisko) och på västra Grönland. Växtätare är kända för att ha stora effekter på tundra-ekosystem genom att påverka växtbiomassa, primärproduktion, artsammansättning och mångfald av dessa växtsamhällen samt deras respons på klimatförändringar. Tidigare studier visar att de indirekta effekterna via näringscirkulation kan vara ännu viktigare än direkta effekter via konsumtion i nordliga ekosystem.

Förutom att få en prischeck kommer Hélène Prouillet-Leplat att presenteras i tidskriften the British Ecological Society Bulletin.

För mer information, kontakta gärna:

Hélène Prouillet-Leplat, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Telefon: 090-786 67 12, 073-849 11 14
E-post: helene.prouillet@emg.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh