"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-04 Uppdaterad: 2022-12-20, 08:32

Bättre förståelse av livscykelanalys kan ge mindre klimatpåverkan

NYHET Rätt verktyg behövs för att minska de globala utsläppen vid viktiga investeringsbeslut. Det visar Helena Nydahl, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, i sin avhandling Nyckeltal för kommunikation av livscykelanalysresultat.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Framstående klimatforskare menar att de globala utsläppen måste nå noll år 2050 för att inte permanent skada våra möjligheter på jorden. Men hur kan man veta om ens val bidrar positivt eller negativt till klimatet? Ett viktigt verktyg för att kunna beräkna en produkts klimatpåverkan är livscykelanalys, säger Helena Nydahl.

Hur stor är klimatpåverkan från just den här produkten? Finns det steg i tillverkningsprocessen av produkten som har ett speciellt stort klimatavtryck? Finns det likvärdiga produkter med lägre klimatpåverkan? Den typen av frågor kan besvaras med en livscykelanalys.

Fler och fler inom både privat och offentlig sektor börjar använda livscykelanalys som verktyg vid beslutsfattande

– Fler och fler inom både privat och offentlig sektor börjar använda livscykelanalys som verktyg vid beslutsfattande. Detta är en positiv utveckling, men för att livscykelanalys verkligen ska bli ett verktyg som används vitt och brett av alla typer av beslutsfattare, kanske till och med av gemene man, är förståelsen och tolkningen av livscykelanalysresultatet avgörande. För att man ska kunna göra val som minskar de globala utsläppen måste man förstå resultatet som en livscykelanalys ger och det kan i dagsläget vara svårt om du inte är expert, säger Helena Nydahl.

Forskningen inom området för förståelse och tolkning av livscykelanalysresultat är begränsad. Samtidigt värderas ofta ekonomisk hållbarhet högt av beslutsfattare. Därför syftar Helena Nydahls avhandling till att bidra till utvecklingen av riktlinjer för att tolka livscykelanalysresultat, genom att introducera en kommunikations‑approach för livscykelanalysresultat som överensstämmer med beslutfattarnas ekonomiskt drivna karaktär.

I sin avhandling presenterar hon nyckeltal som kvantifierar livscykelekonomiska och miljömässiga effekter på ett sätt som tagit inspiration från beslutfattarnas traditionella ekonomiska nyckeltal genom bland annat prissättning på koldioxidutsläpp.

– Förhoppningsvis kan en sådan approach öka användningen av livscykelanalys som verktyg vid beslutsfattande och samtidigt öka förståelsen för de resultat som verktyget ger, säger Helena Nydahl.

Om disputationen
Måndagen den 10 oktober försvarar Helena Nydahl, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Communication of Life Cycle Assessment Results - Life Cycle Key Performance Indicators. Svensk titel: Nyckeltal för kommunikation av livscykelanalysresultat.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i Triple Helix, Universitetsledningshuset. Fakultetsopponent är adjungerad professor Åsa Wahlström, Institutionen för bygg- och miljöteknologi vid Lunds Universitet, Sverige.

Helena Nydahls doktorandprojekt har finansierats av Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och AB Bostaden har varit med som extern part.

Om Företagsforskarskolan:
Företagsforskarskolan vid Umeå universitet bygger på samverkan mellan universitet, forskare och företag eller organisation och syftar till att förena nytta för både samhället och den externa parten samtidigt som en utbildning av nya högkvalitativa forskare sker. doktoranden får också ett skräddarsytt akademiskt kurspaket. Forskarskolan är öppen för alla discipliner och doktoranden har sin anställning vid Umeå universitet.

Läs mer om Företagsforskarskolan

Läs hela avhandlingen

För mer information, kontakta gärna:

Helena Nydahl, doktorand, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet
Telefon:070-3721221
Epost: helena.nydahl@gmail.com

Porträttfoto