"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-13

Beteendeproblem kan förebyggas med järntillskott vid låg födelsevikt

NYHET Genom järntillskott under det första levnadshalvåret till barn med låg födelsevikt kan risken för beteendeproblem i förskoleåldern minskas till en fjärdedel, skriver Staffan Berglund i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 2 mars.

Låg födelsevikt har länge varit en känd riskfaktor för beteendeproblem som ADHD hos barn. Omständigheter kring födseln, omogenhet hos hjärnan och sociala faktorer har setts som möjliga förklaringar. Avhandlingen visar att järnbrist under det första levnadshalvåret kan vara en viktigare orsak. Låg födelsevikt innebär i sig att barnet föds med mindre reserver av järn, som är en nödvändig byggsten i kroppens alla celler. Det har dock länge varit oklart om risken för järnbrist också gäller för friska barn med bara måttligt eller marginellt låg födelsevikt.

I avhandlingen redovisas en studie på 285 för övrigt friska barn med marginellt låg födelsevikt, mellan 2 000 och 2 500 g. Barnen utvaldes slumpmässigt till att få eller inte få järntillskott under första halvåret. Resultaten visade att de som fått verkningslöst placebo i jämförelse med dem som fått ett verkligt järntillskott visade en klart ökad risk för järnbrist vid 6 månaders ålder, och dessutom en fyra gånger högre risk för beteendeproblem vid 3 år.

Forskarna drar slutsatsen att alla barn med en födelsevikt under 2 500 g bör erbjudas järntillskott, oavsett om orsaken till den låga födelsevikten är för tidig födsel eller dålig fostertillväxt. Studien som genomförts i Umeå och Stockholm leds av docent Magnus Domellöf i samarbete med överläkare Björn Westrup, forskare vid Karolinska Institutet. 

Staffan Berglund är leg. läkare och doktorand vid Institutionen för klinisk medicin, Umeå universitet, avdelningen för pediatrik. Han kan nås på tel. 090-7852370 mobil 070 – 3956767
e-post staffan.berglund@pediatri.umu.se

Fredag den 2 mars försvarar Staffan Berglund, Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Effekter av järntillskott till barn med marginellt låg födelsevikt (Engelsk titel: Effects of iron supplementation on iron status, health and neurological development in marginally low birth weight infants). Disputationen äger rum kl 09.00 i sal E04, Biomedicinhuset (by. R1), NUS.
Fakultetsopponent är professor Michael K. Georgieff, University of Minnesota, Minneapolis, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-52079

Redaktör: Bertil Born