"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-11

Bilpendling ökar risken för hjärtinfarkt

NYHET Personer som åker bil till jobbet löper betydligt större risk att drabbas av hjärtinfarkt än de som är fysiskt aktiva på vägen till jobbet. Det visar Patrik Wennberg i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 15 maj.

Patrik Wennbergs studier belyser hur olika typer av fysisk aktivitet påverkar risken för hjärtinfarkt. De som regelbundet åker bil till arbetet löper drygt 70 % högre risk att drabbas jämfört med de som promenerar, cyklar eller tar bussen till arbetet. Positiv inverkan på vikt och blodfetter samt gynnsamma effekter på blodproppsbenägenhet och inflammation tycks kunna förklara en betydande del, 40 %, av den minskade risken hos de som är fysiskt aktiva till arbetet. Även hög fysisk aktivitet på fritiden innebär lägre risk för hjärtinfarkt. Hög fysisk aktivitet på arbetet ger också lägre risk för hjärtinfarkt, men bara hos män.

Avhandlingen visar att snusare som aldrig varit rökare inte har ökad risk för hjärtinfarkt jämfört med tobaksfria. Ålder, manligt kön, högt blodtryck, rökning, diabetes, höga blodfetter och övervikt är kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Studierna visar att även blodnivåer av markörer för blodproppsbenägenhet och inflammation är kopplade till ökad hjärtinfarktrisk. Ett tillägg av åtta av dessa markörer förbättrar förmågan att förutsäga vem som kommer att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med en modell med enbart de etablerade riskfaktorerna.

I studien ingår 651 personer som drabbats av hjärtinfarkt. Samtliga hade deltagit i en hälsoundersökning och hade lämnat blodprover innan de insjuknade. Dessa jämfördes med 2 238 friska personer.

Patrik Wennberg är uppvuxen i Karlstad. Han nås på mobiltelefon 073-832 88 19 eller e-post patrik.wennberg@medforskskelet.se.

En högupplöst porträttbild av Patrik Wennberg

Fredag 15 maj försvarar Patrik Wennberg, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin samt, Forskningsenheten i Skellefteå, sin avhandling med titeln Beyond the established risk factors of myocardial infarction: Lifestyle factors and novel biomarkers.
Disputationen äger rum klockan 13.30 i Forum-salen, Campus Skellefteå. Fakultetsopponent är professor Mai-Lis Hellénius, Karolinska institutet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-21849

Redaktör: Bertil Born