"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-27

Blodprov kan snart avslöja din livsstil

NYHET Personer som snusar har avsevärt högre halter av proteinet cornulin i blodet än icke-snusare. Det är ett tidigare okänt samband som visas i en ny studie vid Umeå universitet. Det är däremot ännu inte klarlagt om de högre halterna i sig innebär någon förhöjd sjukdomsrisk.

– Kunskap om sambandet är värdefull om man ska använda blodmarkörer för sjukdomar. I så fall är det möjligt att man bör ha olika gränsvärden eftersom olika livsstilar kan innebära olika bakgrundsnivåer, säger Robin Myte, doktorand vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien.

Forskare vid Umeå Universitet har undersökt om livsstil kan speglas i nivåerna av 160 olika proteiner i blod. Studien baseras på blodprover och livsstilsdata från Västerbottens hälsoundersökningar.

Det är numera möjligt att mäta nivåerna av hundratals proteiner i mindre än en droppe blod. Förhoppningen är att ett eller flera av de proteiner som ingick i studien i framtiden ska kunna användas för att upptäcka och förutse sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdomar eller cancer. Man vet sedan tidigare att tobaksvanor, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion påverkar hälsan, och troligen också proteinsammansättningen i blod. Men sambanden däremellan är till stor del okända. 

Från var och en av de 138 deltagare i studien analyserades två blodprover tagna med tio års mellanrum. Ett flertal proteiner var kopplade till olika livsstilsbeteenden. Det starkaste fyndet var upptäckten att snusare hade betydligt högre nivåer av proteinet cornulin jämfört med icke-snusare.

Cornulin är ett protein som produceras i bland annat mun och svalg av celler som är utsatta för yttre stress. Det nya sambandet mellan snusning och cornulinnivåer var helt oberoende av ifall deltagarna var rökare. Sambandet kunde dessutom bekräftas i ett annat provmaterial genom ett samarbete med forskare från Uppsala Universitet, vilket avsevärt ökar pålitligheten för fyndet. Däremot är det fortfarande oklart om de höga cornulinnivåerna hos snusare är kopplade till deras sjukdomsrisk.

– Proteinmarkörer är ett spännande verktyg för diagnostik och tidigRobin Myte upptäckt av sjukdomar, men nivåer av olika proteiner kan bero på många olika faktorer. Det är därför vi kartlägger sådan ”normal” variation i proteinnivåer i vår studie, säger Robin Myte.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

För mer information, kontakta gärna

Robin MyteDoktorandInstitutionen för strålningsvetenskaperUmeå universitetTelefon: 073-854 06 32
E-post: robin.myte@umu.se

Pressbild på Robin Myte för fri nedladdning. Foto: Björn Gylling.

Om publiceringen

“Targeted plasma proteomics identifies a novel, robust association between cornulin and Swedish moist snuff”. Anneli Sundkvist1, Robin Myte, Stina Bodén, Stefan Enroth, Ulf Gyllensten, Sophia Harlid, Bethany van Guelpen. Scientific Reports, volume 8, Article number: 2320 (2018)

Länk till artikel

Foto blodprov: Mostphotos

Redaktör: Ola Nilsson