"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-14 Uppdaterad: 2023-10-02, 08:05

Blodprov kan visa risk för spridd bröstcancer

NYHET Höga nivåer av ämnet kollagen IV i blodet kan vara ett tecken på spridd bröstcancer. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Höga nivåer av ämnet runt tumören innebär också en sämre prognos. Nivåerna av kollagen IV kan enkelt mätas med blodprov.

Text: Ola Nilsson

– Den goda nyheten är att upptäckten kan innebära att det i framtiden blir enklare att avgöra vilka patienter som löper större risk för återfall i bröstcancer och bör följas upp med tätare intervall, genom att mäta halterna av ämnet i blodet, säger Malin Jansson, doktorand vid Umeå universitet.

goda nyheten att det blir enklare

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och även den vanligaste orsaken till att kvinnor avlider av cancer. Bröstcancer kan botas med kirurgi. Trots det är dödligheten hög eftersom vissa tumörer har utvecklat dottersvulster, metastaser, innan de upptäcks, och vissa patienter kommer att drabbas av återfall trots att de fått behandling.

Historiskt sett har cancercellen varit i fokus inom bröstcancerforskningen, men allt fler studier visar att även den så kallade stödjevävnaden i bröstet deltar aktivt i bröstcancerutvecklingen. I sin avhandling har Malin Jansson och den forskargrupp hon ingår i vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet studerat ämnet kollagen IV. Hon visar nu att det kan ge viktig information vid en bröstcancerdiagnos.

Kollagen är ett fiberprotein som naturligt finns i olika varianter i kroppens olika vävnader. Den fjärde varianten av proteinet, kollagen IV (4), finns normalt sett i friska bröst enbart runt mjölkgångarna, men vid bröstcancer ses det även i bröstets stödjevävnad.

Avhandlingen visar att patienter med tumörer med hög halt av kollagen IV i stödjevävnaden löper högre risk att utveckla spridd sjukdom och har sämre överlevnadsprognos än patienter med lågt innehåll av kollagen IV. Kollagen IV finns även i blodet.

– Höga nivåer av kollagen IV i blod hos patienter med bröstcancer kan vara ett tecken på att det finns spridd bröstcancer. Därmed öppnas för möjligheten för att ett enkelt blodprov ska bli ett viktigt framtida komplement inför val av behandling, säger Malin Jansson.

Det finns även studier som visar att kollagen IV också kan vara drivande i cancerutvecklingen och alltså inte enbart en markör. Men eftersom ämnet normalt förekommer i kroppen där det är nödvändigt i andra processer, är det i nuläget svårt att tänka sig en behandling som trycker ned ämnet.

Avhandlingen baseras på studier av tumörvävnad från 1395 kvinnor med bröstcancer. En antikropp riktad mot kollagen IV användes för infärgning av tumörvävnaden. Infärgningen av kollagen IV graderades sedan i en tregradig skala. Kollagen IV-nivåerna mättes i blodet hos tre grupper, friska kontrollpatienter opererade för icke maligna åkommor, patienter med bröstcancer enbart i bröstet samt bröstcancerpatienter med skelett- och levermetastaser.

Malin Jansson arbetar som överläkare inom bröstcancerkirurgi vid Norrlands universitetssjukhus.

Om disputationen

Malin Jansson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, försvarar fredag 18 november kl. 13 sin avhandling Kartläggning av tumör-stroma associerade substanser och deras roll vid bröstcancerprogression och som tumörmarkörer. Opponent Emma Niméus, Lunds universitet. Huvudhandledare Malin Sund. Lionsalen, gamla onkologen. byggnad 7, NUS.

Kontakt