"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-04-11

Boende för unga flyktingar –tema demokrati och arkitektur på Arkitekthögskolan

NYHET Boendesituationen för unga flyktingar i Umeå diskuterades på Arkitekthögskolan när ett seminarium under temat demokrati och arkitektur anordnades med organisationen Arezo den 28 mars. Initiativet kom från ett kandidatprojekt av arkitektstudenten Gabriella Magnusson och seminariet har arrangerats och genomförts gemensamt av institutionsledning och personal på Arkitekthögskolan.

Demokrati och arkitektur är tema för föreläsningsserie på Arkitekthögskolan. Foto: Matilda Svensk.

Seminariet på Arkitekthögskolan inleddes med en föreläsning av representanter från organisationen Arezo, som är ett lokalt nätverk som genom socialt engagemang arbetar för att förbättra boendesituationen för unga flyktingar.

– Tiden för asylprocessen är osäker och i Umeå har vi ungdomar som efter två år fortfarande väntar på ett besked. När de sedan fyller 18 år har de inte längre rätt att bo i något av Umeå kommuns boenden för flyktingbarn utan blir i stället flyttade till en ledig plats någonstans i Sverige, i något av Migrationsverkets boende för vuxna. När de flyttat till en ny kommun förlorar de i regel sitt hem, sin gemenskap och det lokala nätverk de byggt upp. Syftet med Arezo är att skapa möjligheter för dessa unga flyktingar att stanna i Umeå under hela asylprocessen. Genom att bygga en social infrastruktur på lokal nivå kan Arezo arbeta med mänskliga rättigheter där övriga system sviker, säger Gunilla Grenholm, koordinator på Arezo.

Under föreläsningen gav också Gunilla Grenholm, tillsammans med Nils Rådström från Röda Korset, en bra bild av hur man kan arbeta organisatoriskt inom lokala initiativ, hur en organisation utan hierarkier kan vara strukturerad och hur man som anställd kan arbeta med volontärer. Gunilla Grenholm beskrev också hur ekonomiskt stöd från Umeå kommun förändrat organisationen och hur det möjliggjort att de nu lyckats hitta familjer åt 70 ungdomar i Umeå.

Föreläsningen avslutades av Jafar Nazari som berättade om den långa och många gånger farliga resan som tog honom från Kabul, Afghanistan till Umeå, Sverige. Åhörarna fick en klar inblick i vilka hinder flyktingar, som lyckats ta sig ända hit, har varit tvungna att överkomma, och vilka öden som mötte alla de människor som inte tog sig ända fram.

Föreläsningen öppnade upp för det efterföljande samtalet om vad arkitekturen kan spela för roll i den aktuella situationen för unga flyktingar i Umeå.

– Vi lever i ett demokratiskt samhälle och behöver förstå vad det betyder att verka demokratiskt. Som arkitekt behöver vi ta oss an olika frågor som tar sin plats i det fysiska rummet, så som att migration tar sin plats både lokalt i Umeå men också globalt. Det går inte att särskilja de fysiska förhållandena från de sociala i samhället, sa Marie Kraft, arkitekt och lärare på Arkitekthögskolan.

Nils Rådström påpekade att politiken kring migration och integration har förändrats de senaste åren och att det på lokal nivå påverkar stadsplaneringens utformning. Gunilla Grenholm lyfte också att barn under 18 år som bor i familjehem genom socialtjänsten måste ha ett eget rum. Hon påpekade att i många andra länder är det vanligt att bo hela familjer i samma rum, men att i Sverige är normen att varje barn har sitt eget. I en allt mer globaliserad värld finns det utrymme att ifrågasätta våra egna föreställningar om vad ett bra boende är. 

Nästa föreläsning tema demokrati och arkitektur:

Temat demokrati och arkitektur fortsätter under våren. Onsdagen den 25 april föreläser Ario Racho, som påbörjade sina studier i Aleppo och nu är student på Arkitektprogrammet vid Umeå universitet, om de kritiska ögonblicken i det syrianska kriget och hur de påverkade studenternas vardag och framtidsplaner på hans universitet, University of Aleppo. Föreläsningen kommer att hållas i Auditoriet på Arkitekthögskolan, onsdagen den 25 april, kl. 13.30. Studenter, anställda och allmänheten är välkomna!

Om Arkitekthögskolan:

Arkitekthögskolan är en del av Umeå universitet och ligger vackert beläget intill Umeälven, ett stenkast från centrum. Arkitektutbildningen startade år 2009 och har i dag cirka 250 studenter på kandidat- och masternivå. Skolan är en del av universitetets Konstnärliga campus som förutom Arkitekthögskolan utgörs av Konsthögskolan, Designhögskolan, HUMlab-X, Bildmuseet, Sliperiet och ett bibliotek med inriktning konst, design och arkitektur. Skolan har som mål att utbilda framtida arkitekter som kan arbeta för social förändring, mot ett hållbart samhälle, med utgångspunkt i ett etiskt förhållningssätt till professionen.

www.arch.umu.se

Text: Emelie El-Habta

Redaktör: Ingrid Söderbergh