"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-12

Buffrande ämnen minskar kariesrisken

NYHET Ett nytt tandfyllnadsmaterial som frisätter hydroxyljoner och en förebyggande gel med buffrande ämnen kan neutralisera syrabildning i tandplack effektivt, även efter en längre tid i munnen. Det visar Anitha Persson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 15 december.

Karies i anslutning till lagningar hos vuxna individer, samt nya kariesangrepp hos den allt äldre befolkningen är ett ökat problem i landet. Att kunna förebygga kariesuppkomst är en av de viktigaste målsättningarna i dagens tandvård.

I Anitha Perssons avhandling studeras två sätt att neutralisera syrabildning i tandbeläggningar efter intag av kolhydrater. Detta skulle kunna förhindra uppkomst av nya kariesangrepp. Ett nytt tandfyllnadsmaterial visade sig kunna neutralisera syrabildning i tandplack effektivt även efter att de har funnits i munnen under en längre tid hos patienter. En regelbunden applicering av en fluorgel med buffrande substanser skulle kunna inhibera uppkomsten av karies på äldre patienter, under förutsättning att de inte är muntorra.

För mer information, kontakta Anitha Persson på e-post anitha.persson@odont.umu.se eller telefon 090-14 17 14 (hem), 090-785 60 27 (tjänsterum) eller 090-785 62 26 (reception).

Fredagen den 15 december försvarar Anitha Persson, Inst. för odontologi, tandhygienistprogrammet/oral hälsa, sin avhandling med titeln In vivo evaluations of the neutralizing effect of a hydroxyl ion-releasing resin composite and a prophylactic gel on plaque acidogenicity measured by the mictrotouch method. Svensk titel: En utvärdering av den neutraliserande effekten av ett tandfyllnadsmaterial och en profylaktisk gel i tandbeläggning efter intag av kolhydrater.

Disputationen äger rum kl. 9.00 sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Fakultetsopponent är docent Anette Oliveby, avdelningen för cariologi, odontologiska fakulteten, Karolinska institutet, Stockholm.

Redaktör: Bertil Born