"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-24

Bukfetma vanligt bland kvinnor på Indonesiens landsbygd

NYHET Bukfetma är sju gånger vanligare bland kvinnor än bland män på Indonesiens landsbygd. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Om inte förebyggande åtgärder sätts in kommer bukfetman att öka bland de fattigaste, med svåra hälsoeffekter som följd, säger Cahya Utamie Pujilestari, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Cahya Utamie Pujilestari analyserat bukfetma från ett socioekonomiskt och jämställdshetsperspektiv. Avhandlingen baseras på fyra studier med totalt 15 500 personer i Purworejo-distriktet som till övervägande delen består av landsbygd på centrala Java.

Bukfetma var i sig vanligare i den mer välbärgade delen av befolkningen. Däremot var funktionshinder och död till följd av bukfetman vanligare förekommande bland de fattigare.

– Preventiva insatser bör riktas mot socialt utsatta kvinnor som den grupp som löper störst risk att drabbas, säger Cahya Utamie Pujilestari

Cahya Utamie Pujilestari har sedan tidigare en kandidatexamen i omvårdnad från Gadjah Mada Universitetet i Yogyakarta, Indonesien.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Cahya Utamie Pujilestari
Telefon: 070-242 19 89
+628 132 525 97 57 (Indonesien)
E-post: pl_cahyautamie@yahoo.com

Text: Ola Nilsson

Om disputationen

Cahya Utamie Pujilestari, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Epidemiologi och global hälsa, försvarar fredag 26 oktober sin avhandling med titeln: Bukfetma bland äldre i Indonesien: Mönster av ojämlikhet utifrån sociala grupper och kön och dess påverkan på funktionsnedsättning och död. (Engelsk titel: Abdominal obesity among older populations in Indonesia: Patterns of socioeconomic and gender inequality and impacts on disability and death). Fakultetsopponent: Alexandra Krettek, Högskolan i Skövde. Huvudhandledare: Nawi Ng. Tid: Kl. 09.00. Plats: NUS - Norrlands universitetssjukhus, Hörsal D, Unod T9.