"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-28 Uppdaterad: 2024-05-31, 16:52

Christina West prisad för arbete med barnhälsa

NYHET Christina West, professor i pediatrik, tilldelas Margareta och Eric Modigs pris till en välmeriterad forskare inom Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, företrädesvis inom ögats, hjärtats eller lungans område. Prissumman i år är 150 000 kronor.

Prismotivering:
”Christina West är en värdig mottagare av priset 2024. Hon är en relativt nybliven professor som har varit exceptionellt framgångsrik inom flera områden: forskning, erhållande av forskningsanslag, undervisning och kliniskt arbete. Hennes forskning har varit banbrytande och har stor relevans för förståelsen och utvecklingen av mekanismerna bakom allergi hos barn och uppkomsten av astma. Christina Wests arbete har inte bara bidragit till vetenskaplig kunskap utan har även haft praktiska tillämpningar som förbättrar barnhälsan och förebygger sjukdom. Hennes insatser och engagemang inom dessa områden gör henne till en mycket värdig pristagare.”

Priset delas ut vid Umeå universitets årshögtid 19 oktober.

Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling. Samfundet delar årligen ut ett kulturpris samt ett antal priser och stipendier för att stödja och uppmärksamma framför allt yngre forskare vid universiteten och högskolor i norra Sverige.