"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-09-18

Coolt crescendo för Linnéåret!

NYHET Bland isblock, norrsken och gnistrande snö planeras nu för avslutning av Linnéåret. Resan går dit Linné strävade – men aldrig nådde – till Kiruna och Jukkasjärvi. Festens tema är Carl von Linnés nyfikenhet och kreativitet i kombination med Lapplands is. Högtidsdagen den 15 december genomförs i närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia.

Nyfikenhet, kreativitet och vetenskap i kombination med entreprenörskap inspirerar avslutningen av Linné2007. Carl von Linné har under året firats i hela landet - med pompa och ståt, upprustade Linnéminnen, fantastiska trädgårdar, hundratals Linnéskolor och forskning för folket – för att nämna en bråkdel av allt som hänt.

Linné själv började sina resor med en strapatsrik färd till Lappland. Därför passar det utmärkt att i en miljö som präglas av entreprenörer och forskning fira ett jubileumsår som tagit sikte mot framtiden.
– Vårt mål har varit att inspirera unga att ägna sig åt naturvetenskap och forskning, säger generalsekreterare Åse Berglund, Linné2007. I Jukkasjärvi ska vi med glädje lämna över tusentals mantimmar i nedlagt arbete till det internationella Polaråret, som har samma mål.

Innehållet i högtidsdagen är dels en vetenskapskonferens i Kiruna och dels en högtidsfest i Ishotellet i Jukkasjärvi. I dagarna har över 500 representanter för vetenskap och forskning, regering, regional administration, Linnés ättlingar, internationella gäster och många av de som arbetat med Linné2007 bjudits in.

Den vetenskapliga konferensen har temat: Vetenskapens rymder och gränser. Konferensen är ett samarrangemang mellan Umeå universitet och Vetenskapsrådet.
– Det blir spännande att lyssna till paneldeltagarnas synpunkter på kunskapsrymdens avgränsning, säger Gunnel Gustafsson, biträdande generaldirektör Vetenskapsrådet. Min förhoppning är att Linnéårets avslutning ska inspirera till en djärv blandning av fakta och fantasi på resan mot det banbrytande nya som är forskningens signum.

– Det är väldigt roligt för Umeå universitet att aktivt bidra till avslutningen av Linnéåret, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet. Vi satsar offensivt i Kiruna både inom utbildning och forskning.

Under högtidsdagen kommer bland annat en rad priser att delas ut. Två gymnasieelever vinner en resa med Isbrytaren Oden i tävlingen Polarresan och ett pris delas ut till vinnaren i tävlingen Linnespelen som arrangerats under året.

Nya regionala huvudpartners för högtidsdagen i Jukkasjärvi är LKAB och Boliden. LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. Boliden är ett av Europas ledande gruv- och smältverksföretag och är den tredje största producenten av koppar och den näst största av zink i Europa. Boliden har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Nederländerna och på Irland.

Vetenskapens rymder och gränser – då nu och i framtiden

Vetenskapskonferens lördag 15 dec kl 9.00–14.00.
Plats: IRF:s aula, Kiruna.

Föredrag i Linnés anda. Föredragshållarna från Umeå universitet utgår från Carl von Linnés verksamhet och kopplar samman hans iakttagelser med aktuell och innovativ forskning vid universitetet. Här finns både humanistiska och naturvetenskapliga perspektiv.

Spännande möten. Platser och människor i norr genom årtusendena
Professor Lars-Erik Edlund, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk

Oblyga blommor. Om Linné, botaniken och kvinnorna
Universitetslektor Heidi Hansson, institutionen för moderna språk.

Linnés blommor blommar fortfarande, men hur vet de när?
Professor Ove Nilsson, Umeå Plant Science Center.

Hur långt kan man göra våld på organismer och ekosystem? Professor Kristin Palmqvist, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Vetenskapens rymder – Sveriges första astronaut berättar om sina egna erfarenheter Christer Fuglesang, hedersdoktor vid Umeå universitet, talar om sin egen mycket konkreta erfarenhet av vetenskapens rymder.

Panelsamtal
Konferensen avslutas med ett panelsamtal där vetenskapens villkor – dess vidsträckta rymder men också dess eventuella begränsningar – diskuteras. Deltagare: Göran Sandberg, rektor Umeå universitet, Christer Fuglesang, Lyndon L.Olson, USA:s tidigare Sverigeambassadör samt förhoppningsvis några Nobelpristagare.

Kontaktpersoner:

Åse Berglund, Generalsekreterare Linné2007, tel: 0702 – 74 84 28 Gunnel Gustafsson, Bitr generaldirektör Vetenskapsrådet, tel: 08 - 546 44 318Mariethe Larsson, Presschef Linné2007, tel: 0703 – 66 73 66
Carina Dahlberg, pressinformatör Umeå universitet 070 - 621 33 68, 090 – 786 53 62

Linné2007

2007 fyller Carl von Linné, en av tidernas mest betydelsefulla vetenskapsmän, 300 år. Det firas med ett jubileum som lyfter fram naturvetenskapens och forskningens betydelse i samhället. Jubileet vänder sig till barn och unga, samt besökare och turister i Sverige. Året invigdes den 28 jan, en nationell festvecka hölls runt födelsedagen den 23 maj och den 15 december avslutas firandet. Läs mer på www.linne2007.se. Internationella polaråret 2007–2008 är det fjärde i ordningen, med femtio deltagande länder och centralt detta år är klimatfrågan. Det första polaråret inföll 1882–1883, det andra 1932–1933 och det tredje 1957–1958 då Kinnvika-stationen byggdes av en svensk-finsk-schweizisk övervintringsexpedition. Läs mer på www.ipy.se

Redaktör: Carina Dahlberg