"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-19

D-vitamin kan skydda gravida kvinnor, men inte barnen, mot MS

NYHET Höga nivåer av D-vitamin i blodet kan skydda gravida kvinnor mot multipel skleros (MS), skriver forskaren Jonatan Salzer vid Umeå universitet i en ledande neurovetenskaplig tidskrift.

- I vår studie hade gravida kvinnor med höga D-vitaminnivåer en lägre risk för MS. Däremot verkade inte fostret skyddas mot sjukdomen i samma utsträckning, kommenterar Salzer, som är ST-läkare i neurologi och forskarstuderande vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet.

Studien publiceras i online-versionen av Neurology, officiell vetenskaplig tidskrift för neurologsamfundet i USA, American Academy of Neurology.

I studien gick forskarna igenom 291 500 blodprover från 164 000 individer insamlade sedan 1975 i norra Sverige. Bland dem hade 192 insjuknat i MS, och då i medeltal nio år efter att blodprovet samlats in. Forskarna hittade också 37 blodprover tagna under graviditeten från mödrar vilkas barn sedan insjuknat i MS.

En sammanställning visade att kvinnor med höga D-vitaminnivåer hade 61 % lägre risk för att utveckla MS jämfört med dem som hade lägre D-vitaminnivåer. Det var över huvud taget ovanligt med höga D-vitaminnivåer: Endast fyra procent (sju av 192) av de kvinnor som utvecklat MS hade höga nivåer, jämfört med åtta procent (30 av 384) av de kontrollpersoner som inte fått MS. Ingen koppling mellan moderns D-vitaminnivåer och barnets risk för att utveckla MS kunde ses i stuiden.

- Ett annat intressant fynd var att D-vitaminnivåerna har sjunkit gradvis från 1975 och framåt. Det är möjligt att det kan vara orsaken till den ökande förekomst av MS som ses i den industrialiserade delen av världen, säger Salzer.

Vi får i oss D-vitamin genom att vistas i solljus, genom kosten och från vitamintillskott.

För mer information, kontakta gärna Jonatan Salzer, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, tel. 090-785 34 95
e-post jonatan.salzer@neuro.umu.se

Referens

J. Salzer, G. Hallmans, M. Nyström, H. Stenlund, G. Wadell, P. Sundström. Vitamin D as a protective factor in multiple sclerosis.
Neurology, 2012;79.

The American Academy of Neurology är en organisation med mer än 25 000 neurologer och andra specialister inom neurovetenskap. Organisationen syftar till att främja högkvalitativ och patientinriktad neurologisk vård. En neurolog är en läkare som är specialiserad på att diagnostisera, behandla och ta hand om individer med sjukdomar i hjärnan och nervsystemet såsom stroke, migrän, multipel skleros, hjärnskador, parkinsons sjukdom och epilepsi. För mer information, besök
http://www.aan.com