"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-04

Datorsimulering för effektivare konstruktionsprocess

NYHET Modellbaserade tester och simuleringar ger inte bara möjligheter att visa att system fungerar som det är tänkt, de kan också användas för att hitta nya utföranden. Fotios Kasolis kombinerar i sin avhandling datorsimulering och optimeringsalgoritmer för att utforma akustiska komponenter. Kasolis försvarar sina resultat fredagen den 19 september vid Umeå universitet.

Datorsimuleringar är i dag ett tids- och kostnadseffektivt komplement till testning på prototyper. Optimeringsalgoritmer handlar om att hitta den "bästa", den maximala eller minimala lösningen till ett problem, där problemet är formulerat i matematiska termer och löses med hjälp av datorer.

Fotios Kasolis har i sin avhandling utvecklat och analyserat metoder som automatiserar den traditionellt manuella konstruktionsprocessen genom en kombination av datorsimulering och optimeringsalgoritmer. En viktig del i Fotios Kasolis avhandling handlar om utformning av akustiska komponenter.

– Metoden som jag har utvecklat kan användas för konstruktionsoptimering av till exempel akustiska horn, som används i ljudanläggningar (PA-system) vid konserter och biografer.

Avhandlingsarbetet är utfört på UMIT Research Lab vid Umeå universitet. Här samlas ett 50-tal forskare och ingenjörer för grundläggande forskning inom beräkningsvetenskap och nya tillämpningar. I samarbete med industripartners utforskas och utvecklas nya digitala verktyg för design, simulering, styrning och optimering.

Avhandlingen är publicerad digitalt

För mer information, kontakta gärna:

Fotios Kasolis, institutionen för datavetenskapTelefon: 073-973 36 20
E-post: fotios@cs.umu.sePressbild för nedladdning

Om disputationen:

Fredagen den 19 september försvarar Fotios Kasolis, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: The materialdistribution method: analysis and acoustics applications. Svensk titel: Materialdistributionsmetoden: analys och akustiktillämpningar.Disputationen äger rum klockan 10:15 i sal MC413 i MIT-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Volker Schulz, institutionen för matematik, Trier University.
Fotios Kasolis kommer från Grekland och har studerat vid Aristotle University of Thessaloniki och Lund Universitet.

Redaktör: Ingrid Söderbergh