"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-14

De sista covid-åtgärderna upphör i och med vårterminens start

NYHET Rektor har beslutat om universitetets pandemianpassningar för andra halvan av höstterminen. Bland annat fortsätter avsteg från kurs- och utbildningsplaner vara tillåtet och personer som inte är fullvaccinerade ansvarar själva för att hålla avstånd till andra. Från och med 17 januari avskaffas samtliga åtgärder och universitetet återgår till att följa ordinarie regelverk om inget annat beslut fattas.

Text: Jonas Lidström, Anna Lawrence

De flesta av Umeå universitets åtgärder och anpassningar med anledning av covid-19 har tagits bort, i samband med att merparten av de nationella restriktionerna slopades i slutet av september.

Den 14 oktober fattade rektor beslut om vilka övriga förutsättningar som kommer att gälla från och med 2 november till höstterminens slut 16 januari.

Inga pandemibegränsningar för undervisning och examination

När det gäller genomförandet av undervisning och examination har rektor beslutat att det inte ska finnas några pandemirelaterade åtgärder från och med 2 november.

Möjligheten att göra avsteg från kurs- och utbildningsplaner samt flytt av kurser, moduler och provtillfällen ligger kvar höstterminen ut i de fall pandemin kräver det.

Det finns fortfarande inget krav på undervisande lärare att göra om sin planering och sina förberedelser för genomförandet av höstens kurser.

Alla studenter och medarbetare ska fortsätta att följa gällande nationella och regionala föreskrifter, rekommendationer och allmänna råd. Den som är sjuk ska därför stanna hemma och provta sig för covid-19. Den som inte är fullvaccinerad har också ett särskilt ansvar att hålla avstånd och undvika platser med trängsel, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Åtgärder som försvinner från och med 2 november

För perioden 30 september till och med 1 november gäller att antalet personer i universitetets lokaler ska begränsas enligt principen ”varannan stol tom”. Från och med 2 november försvinner den restriktionen, vilket innebär att universitetets utbildningar kan återgå till att använda hörsalar och lektionssalar utan de begränsningar i antal som har gällt under pandemin.

När det gäller tentamen återgår Tentamensservice till sina reguljära principer för planering av tentamenstillfällen och den tillåtna längden för salstentamen.

Inga covid-19-åtgärder från och med 17 januari

Från och med vårterminen 2022 med start den 17 januari ska all undervisning och examination återgå till att följa ordinarie regelverk om inget annat beslut fattas.

Frågor eller synpunkter

Om du har synpunkter eller frågor om universitetets information eller hantering av pandemin, vänligen kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se.