"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-25

Designa för beröring – design möter ett nytt fält

NYHET Camille Moussette undersöker hur interaktionsdesigner kan anamma läran om beröring för att utveckla gränssnitt och upplevelser som sträcker sig bortom traditionell visuell och formbaserad estetik. Avhandlingen läggs fram 30 oktober vid Designhögskolan, Umeå universitet.

Haptik är läran om effekterna av beröring och gränssnitt är ett objekts "ansikte utåt". Att designa specifikt för känslan av beröring innebär nya utmaningar och möjligheter för design: att utveckla ett objekt som känns rätt är ganska annorlunda mot att designa en produkt eller apparat som ser bra ut. Till exempel, hur skulle ett säkerhetssystem kunna varna en bilförare genom beröringssinnet?

Camille Moussette har i sin avhandling arbetat fram ett koncept som han kallar Simple Haptics. Han visar med konkreta exempel, rekommendationer och riktlinjer hur interaktionsdesigner kan ta till sig och utnyttja effekter av beröring när de designar beröringsbaserade produkter.

Historiskt sett har aspekter kring beröringssinnet utvecklats mycket kring tekniska och vetenskapliga frågeställningar. Camille Moussette mål har varit att utveckla haptik i ett designperspektiv utgående från människors behov, vilket leder till att ett nytt forskningsområde öppnar sig: haptisk interaktionsdesign.

Hans avhandling belyser att haptiska attribut, hur saker känns genom beröring, utgör en allt större del av de sätt med vilken en användare interagerar med och upplever dagens produkter. Camille Moussette menar att denna kunskap är viktig att designer tar i beaktande och införlivar i designprocessen.

– Mitt hopp är att inspirera forskare inom design, studenter och utövare av designeryrket över hela världen att upptäcka och värdesätta haptik som en kärnkomponent i alla nya designprojekt, säger han.

Denna avhandling i industridesign är den första vid Designhögskolan, Umeå universitet. Den utgör en milstolpe för institutionen och dess forskning.

Om disputationen:

Tisdagen den 30 oktober försvarar Camille Moussette, Designhögskolan, sin avhandling med titeln: Sketching Haptics: Sketching Perspectives for the Design of Haptic Interactions. Svensk titel: Att skissa i haptik: skissperspektiv för haptisk interaktionsdesign. Disputationen äger rum kl. 9:00 i Designhögskolans auditorium.
Fakultetsopponent är Bill Verplank, Ph.D, Stanford University, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-60221

För ytterligare information, kontakta gärna:

Camille Moussette
Telefon: 073-033 0980 (in English)
E-post: camille.moussette@dh.umu.se
Personlig hemsida: http://guchmu.com Högupplösta foton:

Redaktör: Ingrid Söderbergh