"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-08

Designhögskolan återigen rankad som en av världens främsta designutbildningar

NYHET BusinessWeek publicerade den 6 oktober 2007 en artikel om de 60 bästa designutbildningarna i världen. För andra året i rad är Designhögskolan i Umeå en av dessa och den enda svenska utbildningen.

Listan är upprättad av en panel bestående av 22 experter (design- och varumärkeskonsulter samt akademiker från handelshögskolor och designutbildningar). Dessutom har sex mycket erfarna företagsexperter inom design- och innovationsstrategi rekommenderat tvärdisciplinära design- och ekonomiprogram som de respekterar och gärna anställer ifrån. Representanterna från akademin ombads att se bortom de egna institutionerna och fick inte rösta på sin egen utbildning. Därefter genomfördes intervjuer med lärare, studenter och före detta studenter för att hitta designutbildningar som använder företagsstrategier och ekonomiutbildningar som utbildar i design som ett redskap för att skapa strategiska fördelar.

Tidskriften sökte utbildningar som har den verkliga världen som klassrum, där studenterna löser aktuella problem för verkliga kunder i stället för arbete med hypotetiska frågor i en akademisk miljö; utbildningsprogram som var inställda på aktuella företagsfrågor, samt sådana utbildningar där de utexaminerade har visat sig kapabla att föra med sig en kreativ talang till företagsvärlden – inte bara designer utan också strateger och ledare.

Hälften av de rankade utbildningarna finns i USA. Det intressanta är att bland de 31 utvalda designutbildningarna utanför USA finns det i år bara fyra bland de nordiska länderna – Designhögskolan vid Umeå universitet är den enda från Sverige. I övrigt fanns två italienska skolor, fyra engelska, två holländska, ett finsk, en norsk, en dansk, tre tyska, tre kinesiska, två sydkoreanska, två indiska, två japanska, två taiwanesiska, och två kanadensiska, och en brasiliansk.

Se www.businessweek.com

Designhögskolan har, förutom ett treårigt kandidatprogram, även tre specialiserade masterprogram. Studenterna kan välja mellan att fokusera på Interaction Design, på Transportation Design eller på Advanced Product Design, vilket har gjort studenternas anställningsbarhet mycket hög. 95% blir inom några månader efter examen anställda inom industri eller konsultverksamhet i Sverige eller utomlands. Masterprogrammen på Designhögskolan genomförs helt på engelska och därmed är öppna för utländska studenter. Över 60% av studenterna är utländska och kommer hösten 2007 från 25 olika länder.

För vidare information kontakta rektor Bengt Palmgren, 070-341 03 12 eller prefekt Tapio Alakörkkö 090-786 98 35
Se dessutom www.dh.umu.se

Redaktör: Karin Wikman