"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-02

Designhögskolan rankad som en av världens bästa – igen

NYHET Designhögskolan vid Umeå universitet ger en av världens bästa designutbildningar enligt tidskriften BusinessWeek. Det är tredje gången som Designhögskolan placerar sig på listan.

Bland de 30 utvalda utbildningarna finns över hälften i USA. I Europa återfinns åtta utbildningar och i Norden endast tre. BusinessWeek lyfter fram Designhögskolans förmåga att samarbeta med näringslivet för att kunna erbjuda studenterna praktiska, verklighetsbaserade projekt. De berömmer också formerna för undervisning där studenterna genom arbete i projekt lär sig olika aspekter av problemlösning.

Urvalet av designutbildningar har gjorts av en expertpanel bestående av 42 personer, såväl akademier som företagsledare bl.a. från Microsoft, Whirlpool och Steelcase. Expertpanelen valde ut 115 skolor. Därefter genomfördes intervjuer med lärare, studenter och före detta studenter. Utifrån detta material gav panelen sitt slutgiltiga omdöme och valde ut 30 lärosäten.

Designhögskolan vid Umeå universitet har vid två tidigare tillfällen, 2006 och 2007, rankats som världsledande av tidskriften BusinessWeek. Dessutom har Designhögskolan tilldelats Högskoleverkets kvalitetsutmärkelse ”Framstående utbildningsmiljö 2008”. Vid Designhögskolan utbildas studenter till industridesigner. Dels erbjuds ett treårigt kandidatprogram och dels tre masterprogram i avancerad produktdesign, internaktionsdesign och transportdesign. Masterprogrammen ges på engelska, och söks av studenter från hela världen. Mer än hälften av masterstudenterna kommer från andra länder än Sverige och i år finns 29 olika nationaliteter representerade på Designhögskolan.

För ytterligare information, kontakta:Tapio Alakörkkö, prefekt vid Designhögskolan Telefon: 090-786 98 35, 073-620 51 51
E-post: Tapio.Alakorkko@dh.umu.se

Bengt Palmgren, rektor vid DesignhögskolanTelefon: 070-341 03 12
E-post: bengt.palmgren@dh.umu.se

www.dh.umu.se

Redaktör: Karin Wikman