"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-28

DIGSUM i Amsterdam

NYHET Simon Lindgren och Sam Merrill från DIGSUMs forskargrupp i digital sociologi deltog i en workshop vid Amsterdams universitet (UvA), 25-26 oktober. Workshopen, som DIGSUM också var en av medarrangörerna för, handlade om sociala rörelser och digitala medier, med särskilt fokus på frågor om materialitet.

Workshopen Materiality, Publicness and Digital Media var den andra i raden av tre workshops som Sam har organiserat i samarbete med Anastasia Kavada (University of Westminster, UoW, London) och Thomas Poell (UvA, Amsterdam) som en del i sitt postdocprojekt, och inom ramen för DIGSUMs utbyte med UoW som finansieras av STINT. Den första workshopen ägde rum i London i juni 2016 och fokuserade särskilt på frågor om temporatitet och kollektivt minne, och den tredje, som fokuserar på rumslighet, kommer att äga rum i Nottingham i april 2017.
Förra veckans möte i Amsterdam hade 27 deltagare från Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Italien och USA. Simon och Sam bidrog till en session om forskningsmetoder med sina respektive papers Tracing Digital Referents to Materiality in Contemporary Protests och The Hybrid Materialities of Activist Memories: Tracing the Transductive Mobilisation of a Historical Photograph. De tre träffarna kommer att resultera i ett temanummer av en tidskrift vardera.
Läs mer om DIGSUMs forskargrupp Digital sociologi