"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-20

Distinguished Guest Seminar Series: Edward Egelman

NYHET Inom ramen för UCMR Distinguished Guests Seminars Series hybridföreläser professor Edward Egelman om kryoelektronmikroskopi (Cryo-EM) som blivit huvudtekniken för att bestämma atomstruktur hos makromolekyler. Cryo-EM börjar slå igenom stort inom områden som materialvetenskap, mjuk materia och kemi.

Text: Ingrid Söderbergh

Tid: 18 oktober klockan 13-14
Plats: Stora hörsalen KBC (KBE3030). Hitta hit
Webinarium: Registrera dig om du önskar följa föreläsningen via Zoom: Registrering

Cryo-EM of Helical Polymers: From Biology to Materials

Föreläsare: Edward Egelman, Harrison Distinguished Professor i biokemi och molekylär genetik, University of Virginia, USA

I sin föreläsning diskuterar Edward Egelman tillämpningar av Cryo-EM på en rad polymerer, inklusive bakteriella och arkeala pili, bakteriella och arkeala flageller, bakteriella och arkeala parningspili, extracellulära cytokromfilament som leder elektroner över långa avstånd ("mikrobiella nanotrådar") och filamentösa virus som infekterar värdar som lever i nästan kokande syra.

Watson och Crick observerade 1956 att nästan alla virus var sfäriska (icosaedriska) eller stavliknande (spiralformade) och förklarade detta i termer av symmetri: båda tillät många kopior av ett enda protein att kapsla in ett genom. Grunden för spindelformade virus som infekterar archaea har därför varit ett pussel, eftersom de inte kan förklaras med vare sig sfärisk eller spiralformad symmetri. Edward Egelman och hans forskargrupp visar hur de faktiskt utvecklades från spiralformade arkeala virus, drivna av behovet av att packa ett större genom, och att dessa kapsider kan förklaras av idén om kvasi-ekvivalens, som först antogs av Caspar och Klug 1962 med avseende på icosahedriska virus.

Egelman belyser att de kraftfulla metoder som har utvecklats i Cryo-EM av biologiska komplex kan nu lätt appliceras på sammansättningar av peptider och små molekyler och kan användas inom områden som materialvetenskap, mjuk materia och kemi.

Om Edward Egelman

Edward Egelman, PhD, är en biofysiker känd för sitt arbete med struktur och funktion hos protein- och nukleoproteinpolymerer. Han utvecklade algoritmen som nu används allmänt inom kryoelektronmikroskopi för tredimensionell rekonstruktion av spiralformade filament och rör. Egelman tog examen från Brandeis University 1976 med en kandidatexamen i fysik. Han började som doktorand i experimentell högenergifysik vid Harvard, men bytte fält och tog sin doktorsexamen vid Brandeis University 1982 i biofysik. Han var Jane Coffin Childs postdoktor vid Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology i Cambridge, Storbritannien, och blev assistant professor vid Yale University 1984. År 1989 flyttade han till University of Minnesota där han var docent och professor och därefter gick flytten 1999 till University of Virginia där han nu är Harrison Distinguished Professor.

Edward Egelman har varit ordförande för Biophysical Society och chefredaktör för Biophysical Journal, och är stipendiat i både Biophysical Society och American Academy of Microbiology. 2019 valdes han in i National Academy of Sciences i USA.

Ed Egelman laboratory

För mer information, kontakta värd: