"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-12

Doktoranden Anne Deininger vinner pris för bästa poster

NYHET Ekosystemekologen Anne Deininger vann priset för bästa poster vid den årliga personalkonferensen på Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC.– Jag är naturligtvis mycket glad över att jag vann! KBC-dagarna är ett bra tillfälle att få input från forskare utanför mitt ämnesområde och det känns kul att få ett erkännande för det hårda arbete jag lagt ner på min forskning och på att presentera den, säger hon.

Hypoteserna och budskapet på Anne Deininger poster var tydliga, rättframma och kortfattade. Hon hade också använt illustrativa foton för att visa sjöarna hon arbetar i.

– Jag haft turen att mina experiment genomförs i ett mycket vackert landskap, med vackra sjöar i norrländska skogar. Min tanke var att göra en poster som är lätt att förstå även för forskare som inte arbetar i mitt område. Syftet med KBC-dagarna är att utbyta idéer mellan discipliner och jag hoppas att jag har lyckats med detta, säger Anne Deininger.

Anne Deininger är doktorand vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap sedan tre år tillbaka. Ursprungligen kommer hon från München, Tyskland.

I sitt projekt undersöker Anne Deininger betydelsen av nitrat i sjöars näringskedjor i den boreala regionen. Nitratbelastningen ökar i dessa ekosystem genom mänskliga aktiviteter såsom förbränning av fossila bränslen, gödsling och skogsbruk. Men eftersom icke-produktiva boreala sjöar hittils inte har mottagit mycket nitrat på naturlig väg, är det viktigt att undersöka hur dessa ekosystem kommer att reagera när nitratbelastningen ökar inom en snar framtid.

– Hittills vet vi att växtplankton i dessa sjöar är mycket känsliga för ökade nitrathalter, och förekomsten av växtplankton ökar när de får tillgång till kväve som är ett begränsande näringsämne. Det finns dock inga storskaliga studier som tittar på hur hela sjöekosystem svarar och vi vet inte heller vad som händer högre upp i näringsväven när födotillgången ökar. Med dessa nitratgödslingsförsök, där hela sjöar har manipulerats, hoppas jag kunna fylla dessa kunskapsluckor och bidra till att utveckla en bättre förståelse för näringsvävarna i boreala, icke-produktiva sjöekosystem ", säger Anne Deininger.

Om KBC och KBC-dagarna:

Sex institutioner och två forskningsenheter vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå bildar ett stort tvärvetenskapligt forskningscentrum: Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC. Omkring 800 personer arbetar här. Den vetenskapliga samordnaren är professor Per Gardeström.
Den årliga KBC-konferensen är en möjlighet för personalen att utbyta kunskap, nätverka professionellt och att umgås. I år hade cirka 350 personer anmält sig till konferensen som ägde rum den 10-11 november.

http://www.kbc.umu.se/

Foto: Eva-Maria Diehl

Redaktör: Ingrid Söderbergh