"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-07

Dyrt att bli sjuk i Vietnam

NYHET Risken att drabbas av katastrofala privata sjukvårdsutgifter och därför hamna under fattigdomsgränsen, är stor för äldre-hushållen i Vietnam. Det visar Curt Löfgren i en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 10 oktober.

”Katastrofala sjukvårdsutgifter” är ett begrepp som används i forskningen för att beteckna en situation där ett hushåll får så stora vårdutgifter att det riskerar att bli fattigt. I många låg- och medelinkomstländer betalas sjukvården i huvudsak när man använder den, kontant direkt ur plånboken. Den sjukes egen kostnad för behandling av allvarligare sjukdomar och olyckor kan då bli mycket hög, motsvarande flera årslöner.

I Vietnam har detta problem varit särskilt stort. År 2000 rapporterade Världshälsoorganisationen, WHO, att Vietnam var ett av världens mest orättvisa länder när det gäller finansiering av hälso- och sjukvården. Den vietnamesiska regeringen strävar efter att lösa problemet genom vårdförsäkringar (health insurance). Stora framsteg har också gjorts. Runt år 2000 hade mindre än var femte vietnames en vårdförsäkring. I dag är nästan sju av tio täckta av försäkring.

Och försäkringarna har positiva effekter. I en av de studier som Curt Löfgren, doktorand vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, har gjort i sitt avhandlingsarbete utvärderade han införandet av en speciell vårdförsäkring för de fattiga. Vårdförsäkringen medförde att de fattiga hushållens privata vårdutgifter, som andel av deras inkomst, reducerades avsevärt.

För hushållen som helhet har problemet minskat rejält. Runt år 2000 bestod 80 procent av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna i Vietnam av direktbetalningar vid vårdutnyttjande. I dag är den andelen mindre än 50 procent.
– Problemet har alltså minskat, men det är fortfarande stort. Och för fattiga grupper med hög sjuklighet, som äldre-hushållen, är det besvärligt. Detta problem förstärks av att den vietnamesiska befolkningen nu snabbt åldras och att urbaniseringsprocessen är stark. Det är de unga som flyttar in till städerna. Kvar på landsbygden blir äldre-hushållen, säger Curt Löfgren.

Ett problem med vårdförsäkringarna är att de inte är heltäckande. De försäkrade får betala upp till 20 procent av kostnaden privat och det finns inget högkostnadsskydd. Vid allvarligare sjukdomar kan detta dra ihop till mycket stora belopp. I en annan av avhandlingens studier har befolkningens värdering av vårdförsäkringssystem undersökts med en betalningsviljestudie. Det visade sig att betalningsviljan var låg i förhållande till vårdkostnaderna.
– Många vietnameser är tveksamma till att använda sin vårdförsäkring. De kan vara så att de exempelvis befarar kvalitetsproblem och längre väntetider i den vård som då erbjuds, säger Curt Löfgren.

Därför påpekar han att diskussionen om ett förbättrat försäkringsskydd inte enbart handlar om att täcka en större andel av befolkningen utan också om att fördjupa skyddet så att till exempel en större andel av vårdkostnaderna täcks, samt att vårdkvalitet och väntetider inte utgör problem.

Curt Löfgren är född i Ånäset och uppvuxen i Skellefteå. Han är universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa.

Avhandlingen är publicerad digitalt

För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:

Curt LöfgrenTelefon: 090-786 51 69, 073-818 20 82
E-post: curt.lofgren@umu.se

Om avhandlingen

Fredagen den 10 oktober försvarar Curt Löfgren, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Katastrofala hälso- och sjukvårdsutgifter i Vietnam. Studier av problem och lösningar. (Engelsk titel: Catastrophic health expenditure in Vietnam. Studies of problems and solutions.) Opponent: Professor Karen J Hofman, Faculty of Health Sciences, School of Public Health, University of the Witwatersrand, Sydafrika. Huvudhandledare: Klas-Göran Sahlén.

Disputationen äger rum kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Hörsal B, Rosa salen, 9 tr.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz