"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-03

EMBL utvidgas norrut – Umeå universitet ny partner

NYHET I dag lanseras Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. Det är ett samarbete mellan Helsingfors universitet, Universitetet i Oslo samt Umeå universitet och European Molecular Biology Laboratory, EMBL. Målet är att få en ökad kunskap om sjukdomars orsaker på molekylnivå.

– Vi är väldigt glada över att ha blivit definierade som en europeisk toppforskningsmiljö för molekylärmedicin. I och med detta partnerskap är Umeå universitet det svenska universitet som utvecklar molekylärmedicinen på den europeiska arenan. säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet som tillsammans med professor Bernt Eric Uhlin har åkt till Heidelberg under dagen för att tillsammans med de andra parterna underteckna partnerskapet.

Samarbetet kommer att främja forskningsutbyten och samverkan mellan parterna samt underlätta tillgången till vetenskaplig infrastruktur hos respektive samarbetspartner över en inledande period på fem år. Partnerskapet mellan EMBL, Institutet för molekylär medicin i Finland, Centret för molekylär medicin i Norge och Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin vid Umeå universitet i Sverige, fokuseras på molekylär medicin, ett växande område inom biomedicin som utreder sjukdomars orsaker på molekylnivå och utforskar molekylärt och genetiskt baserade behandlingsmetoder.

– Samtliga parter har länge sysslat med molekylärmedicinsk forskning inom olika områden och medför unik expertkunskap och vetenskaplig infrastruktur. Genom att kombinera våra styrkor med det nya nordiska EMBL-partnerskapet är vi rustade att ta oss an en del av de allra svåraste problemen inom biomedicin, säger Iain Mattaj, ordförande för partnerskapets styrgrupp och generaldirektör för EMBL.

EMBL är erkänt starka inom molekylärbiologi, cellbiologi och utvecklingsbiologi, bioinformatik och strukturbiologi. Detta kompletteras av norsk expertis på molekylära mekanismer bakom sjukdom, Sveriges fokus på molekylär infektionsmedicin och Finlands styrka inom området ärftlighet och sjukdomars utbredning. Partnerskapet ska underlätta gemensam tillgång till vetenskaplig infrastruktur, vilket inkluderar databaser, anläggningar, utrustning samt service och utbildningsaktiviteter. Man kommer att arbeta efter EMBL-modellen för internationell rekrytering, utväxling av medarbetare samt vetenskaplig utvärdering av de deltagande laboratorierna.

Samordningen mellan de nordiska laboratorierna och EMBL kommer att skötas av en styrgupp, som består av två representanter från varje deltagande laboratorium. Forskningsframstegen kommer att utvärderas regelbundet av en internationell expertgrupp. Förutom partnerskapet med EMBL kommer de nordiska forskningscentra att samarbeta med andra nationella partners, så som forsknings- och folkhälsoinstitutioner, sjukhus och forskningsråd, för att skapa ett omfattande nordiskt nätverk för molekylär medicin.

Kontaktpersoner: Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet Mobil: 0703-18 12 75 Professor Bernt Eric Uhlin, Inst. för molekylärbiologi Mobil: 0703-18 12 75
Eftersom de är på resande fot för att underteckna avtalet nås de bäst mellan klockan11.30-13.00.

Redaktör: Carina Dahlberg