"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-17

En genfamilj av möjliga tumörhämmare identifierad

NYHET Proteiner från en nyupptäckt familj av gener, LRIG, fungerar som broms av ett protein som är viktigt för tumörceller. Det är troligtvis denna mekanism som ger genfamiljen dess hämmande effekt på cancertumörer. Det visar Jonas Nilsson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 24 maj.

Jonas Nilsson med medarbetare har identifierat en ny familj av gener, Leucin-rikt och immunoglobulin-likt (LRIG)-familjen. De har funnit att den första familjemedlemmen, LRIG1, stänger av aktiviteten av tumörproteinet ErbB1. LRIG1 presenterar ErbB1-proteinet för proteinnedbrytningsmaskineriet, som i sin tur förstör ErbB1-proteinet. I ett patientmaterial har de även visat att uttrycket av LRIG-proteinerna har samband med en ökad överlevnad hos patienter med elakartade hjärntumörer.

I takt med att kunskapen inom onkologi växer till har nya angreppssätt inom tumörbehandling utvecklats. Bl.a. har behandlingar riktade mot specifika mål på cancercellen utvecklats, varav flera redan används i kliniken. Ett exempel är behandling av bröstcancer med Herceptin®. En typ av mål som de selektiva behandlingarna riktar sig mot är receptorer på cellytan (mottagare av tillväxtfaktorer). Dessa är ofta överaktiverade i tumörer, vilket leder till en ökad tålighet mot cellgifts- och strålbehandling, samt till en ökad tumörtillväxt och spridning. Därför vill man stänga av, alternativt bromsa, de överaktiverade receptorerna och på så sätt bekämpa tumören. ErbB-receptorerna tillhör en klass av cellytereceptorer och när de är överaktiverade, vilket ofta är fallet i tumörer, är det förknippat med sämre överlevnad.

Jonas Nilsson har i avhandlingsarbetet sökt efter naturligt förekommande bromsmekanismer av ErbB-receptorerna. Han utgick från ett bananflugeprotein, Kekkon-1, som fungerar som en broms av flugans motsvarighet till ErbB-receptorn. Ett liknande protein i människa klonades, karaktäriserade och döptes till leucin-rikt och immunoglobulin-likt protein 1 (LRIG1). Resultaten visade att LRIG1 tillhör en egen proteinfamilj med tre medlemmar, LRIG1, LRIG2 och LRIG3.

Vid studierna av LRIG1 visades att den binder till ErbB-receptorerna och påskyndar deras nedbrytning och på så sätt bromsar deras aktivitet. LRIG2 och LRIG3 uppvisar stora likheter med LRIG1, vilket antyder att de kan utföra liknande funktioner i cellen, men det är ännu inte bevisat. Dock har studier av hjärntumörer visat att uttrycket av LRIG-proteinerna har samband med en bättre överlevnad hos patienterna. Vidare visade vi att uttryck av LRIG3 är en oberoende prognostisk markör i elakartade hjärntumörer.

Sammanfattningsvis, i denna avhandling har Jonas Nilsson med hjälp av analogier med bananflugeproteinet Kekkon-1 identifierat en ny genfamilj, bekräftat sina teorier att den fungerar som en broms av tumörproteinet ErbB1 och slutligen visat att uttrycket av LRIG-proteinerna har ett samband med en ökad överlevnad hos patienter med elakartade hjärntumörer.

För mer information, kontakta Jonas Nilsson på e-post jonas.nilsson@onkologi.umu.se eller telefon 090-785 85 61.

Onsdagen den 24 maj försvarar Jonas Nilsson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The LRIG-family: Identification of novel regulators of ErbB signaling with clinical implications in astrocytoma. Disputationen äger rum kl 9.00 i sal 244, by 7, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är associate professor Maria Sibilia, Dept. of Dermatology, Medical University of Vienna, Austria.

Redaktör: Bertil Born