"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-02

En IT-innovatör och en turismexpert blir hedersdoktorer

NYHET De världsledande forskarna professor Kalle Lyytinen och professor C. Michael Hall har utsetts till årets hedersdoktorer vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. De promoveras vid Umeå universitets årshögtid den 18 oktober.

Professor Kalle Lyytinen är en internationellt ledande informatikforskare med fokus på informationsteknologins organisatoriska och samhälleliga konsekvenser. Bland hans uppmärksammade arbeten finns studier av hur IT-användning inom arkitektbranschen leder till innovativa designlösningar, samt hur ny IT kan leda till radikala innovationsprocesser inom traditionell basindustri. Han har publicerat många arbeten som påtagligt har präglat den samhällsvetenskapliga forskningen inom IT-området.

Professor Lyytinen är internationell utvärderare inom projektet ProcessIT Innovations, och arbetar även i ett delprojekt i samverkan med LKAB och ABB. Hans ledande expertis har betytt mycket för de starka resultat som ProcessIT har uppvisat det senaste året, och han bidrar också till att stärka det särskilt utpekade utvecklingsområdet Tillämpad IT vid Umeå universitet.

I dagsläget arbetar Kalle Lyytinen på Case Western Reserve University i Cleveland, Ohio, USA.

Professor C. Michael Hall har på kort tid etablerat sig som en av världens ledande forskare inom turism, och har bland annat publicerat mer än 50 böcker inom området. Professor Hall har tidigare varit ordförande i Internationella Geografiska Unionens studiegrupp om turism, fritid och globalisering.

Förutom böcker har han publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter, och är också utgivare för Current Issues in Tourism och medlem av flera vetenskapliga råd för tidskrifter inom turismområdet.

C. Michael Hall är starkt engagerad i att utveckla kontakterna mellan Umeå universitet och Nya Zeeland. Hans bidrag inom turismforskning samt hans regelbundna besök i Norrland har varit mycket betydelsefullt för att utveckla utbildning och forskning inom turismområdet vid Umeå universitet.

C. Michael Hall är för närvarande docent vid Uleåborgs universitet, och återfinns vanligtvis vid University of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland.

Kontaktperson för Kalle Lyytinen är: Jonny Holmström, institutionen för informatik, Umeå universitet, tel: 090-786 97 66
e-post: jonny.holmstrom@informatik.umu.se

Kontaktperson för C. Michael Hall är: Dieter Müller, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 63 66, 070-216 43 27
e-post: dieter.muller@geography.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson