"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-23

En viktig bok helt rätt i tiden

NYHET Historikerparet Dolly Jørgensen and Finn Arne Jørgensen, vid Umeå universitet ger ut volymen New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies. Boken belyser fördelarna med tvärvetenskapligt tänkande och riktar sig mot forskare, studenter och politiska beslutstagare.

I boken, som är skriven tillsammans med Sara B. Pritchard vid Cornell University, för fjorton internationella forskare en dialog kring ämnena miljöhistoria och teknik- och vetenskapsstudier (STS) i hopp om att fördjupa och till och med förändra kunskaper om samspelet mellan människa, teknik och natur.

Boken presenterar miljöhistoriska fallstudier i dialog med nyckelteorier inom teknik och naturvetenskap och pekar på modeller för hur dessa teorier kan hjälpa till att utkristallisera centrala budskap från historisk empiri, underlätta jämförande analyser och utveckla et begreppsapparat för att analysera komplicerade historiska fenomen.

– Boken visar värdet av att tillämpa teorier från teknik- och vetenskapsstudier på verkliga miljöfrågor genom att använda ett exakt och rättframt språk, säger Dolly Jørgensen, forskare vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

En mängd ämnen diskuteras i bokens olika kapitel: jordbruk, skogsbruk, urbefolkningens markförvaltning, ekologi, miljöföroreningar, handel, energi, yttre rymden, med mera. Av särskilt intresse för skandinaviska läsare är avsnitten om kvicksilverföroreningar i Sverige, skandinaviska system för flaskåtervinning och urban natur i Stockholm. Författarna försöker lyfta upp diskussionen till beslutstagare och andra intressenter för att informera om framtida handlingslinjer.

Finn Arne Jørgensen, biträdande universitetslektor vid institutionen för idé- och samhällsstudier, är stolt över resultatet.

– Noga planerade böcker som denna kan bli som ett slags laboratorium för humaniora. De generösa bidrag vi fick från flera källor gjorde att vi kunde samla ihop rätt personer under ett utdraget samarbete som sträckte sig över tre år, säger han.

Läs mer om boken på University of Pittsburgh Press:

http://www.upress.pitt.edu/BookDetails.aspx?bookId=36357

För mer information, kontakta gärna:

Dolly Jørgensen, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Telefon: 090-786 65 53, 070-344 91 33
E-post: dolores.jorgensen@emg.umu.se

Finn Arne Jørgensen, Institutionen för idé- och samhällsstudier Telefon 070-310 55 03
E-post: finn.jorgensen@idehist.umu.se
Foto:

Redaktör: Ingrid Söderbergh