"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-03

Enkät till studenter om internationellt utbyte

NYHET Är du student och intresserad av frågor om internationellt utbyte i Europa? Då vill vi gärna att du svarar på en enkät från universitetsalliansen EUI där Umeå universitet ingår. Genom ditt deltagande hjälper du till att skapa de bästa förutsättningarna för att stödja mobilitet för alla studenter inom alliansen och ett potentiellt framtida Europauniversitet.

Text: Jessica Bergström Grahn

Du som är student vid Umeå universitet är en del av EU-alliansen AcrossEU. Alliansen är ett nätverk som består av 9 bredduniversitet från 8 europeiska länder som representerar 180 000 studenter, 20 000 forskare och akademisk personal samt lokala och regionala intressenter med en sammanlagd befolkning på över 1 miljon invånare. Universiteten samarbetar för att bli ett så kallat Europauniversitet. Nu behöver de hjälp från dig som är student med att få svar på vissa frågor. 

Svara på enkät för att bidra till fler möjligheter för internationellt utbyte

Är du student och intresserad av europeisk mobilitet? Då skulle vi uppskatta om du tar några minuter av din tid för att besvara denna online-undersökning för att påverka och hjälpa de som jobbar med det framtida utformandet av alliansen. Genom ditt deltagande hjälper du till att skapa de bästa förutsättningarna för att stödja mobilitet för alla studenter inom alliansen.
Tack på förhand!

Länk till EUI:s enkät om europeisk mobilitet

Huvudmål för AcrossEU-alliansen är att

  • Skapa nya vägar för att koppla samman det omfattande samhället som representeras av dess medlemmar och deras regioner
  • Främja de europeiska och universella värdena fred, mänskliga rättigheter, inkludering och mångfald
  • Strukturera nya och inkluderande europeiska universitet
  • Underlätta livslångt lärande, skapa ny kunskap och utveckla ett aktivt samarbete mellan vetenskaplig forskning och civilsamhället
  • Stödja regional tillväxt genom gemensamma forsknings-och innovationsprojekt, tvärvetenskaplig utbildning och
  • främja studenters entreprenörskap och underlätta studentmobilitet inom nätverket!

Mer information om AcrossEU