"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-26

Ett lysande samarbete

NYHET När halten av miljögifter i utsläpp och avgaser blir allt lägre krävs riktigt känsliga mätinstrument. Forskare vid institutionen för fysik och företaget Siemens samarbetar för att utveckla laserbaserade mätinstrument. Målet är de ska ha högsta möjliga känslighet och tillförlitlighet.

Sopförbränningsverk, stålindustrier, kemiindustrier, cementfabriker och motorlaboratorier där katalysatorer utvecklas är några exempel på var det är nödvändigt att kunna mäta koncentrationen av olika gaser. – Det är dyrt att utveckla nya produkter, vi kan inte utveckla nya instrument om vi inte vet med säkerhet att bakomliggande principer fungerar, säger Stefan Lundqvist, systemutvecklare vid Siemens och adjungerad professor vid institutionen för fysik.
– Att följa den senaste forskningen såsom vi gör i samarbetet med institutionen för fysik är därför en nödvändighet för att företaget ska kunna vara först ute med ny teknik, fortsätter han.

Fler användningsområden

De laserbaserade metoderna har många fördelar: snabbheten, att mätningarna går att göra på plats och att lasrarna i princip är underhållsfria. Mätningarna sker genom att en laserstråle sänds genom processen, vilket går på några sekunder. Det är stor skillnad från så kallade extraktiva system, där gasen sugs upp i en slang för att sedan mätas med infraröd spektroskopi. – Vi vet i dag hur vi ska göra ett känsligt laserbaserat instrument, men det är mycket som kan störa tillförlitligheten, till exempel hur lasrarna förändras över tid. Vi vill undersöka om det går att eliminera störningarna, säger Ove Axner, professor i fysik. Det gäller också att hitta rätt typer av lasrar. En intressant del just nu är att se om det går att använda andra typer av lasrar som mätinstrument, lasrar som i dag används till helt andra ändamål. – Vi arbetar också med att utveckla nya mätstrategier, säger Pawel Kluczynski, forskare vid Siemens. Samtidigt som vi mäter koncentrationen vill vi också kunna mäta temperaturen i gasen.
Det Ove Axner klassar som grundforskning är något som i förlängningen är intressant för Siemens och samarbetet har också inneburit att de tre forskarna publicerat artiklar tillsammans.

Viktigt med samarbete

Testerna utförs dels i laboratoriet vid Umeå universitet och dels i Siemens laboratorier i Göteborg, där det internationella företaget har ett 30-tal anställda. Samarbetet påbörjades redan 2002 men har nu intensifierats tack vare ett anslag från Vetenskapsrådet. Dessutom arbetar en doktorand inom Umeå universitets företagsforskarskola med projektet.
– Ju mer vi arbetar ihop desto mer lär vi oss. Tillsammans kan vi göra saker som vi inte skulle kunna göra på egen hand, säger Stefan Lundqvist.

Foto: Jan Lindmark

Redaktör: Karin Wikman