"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-25

EU-PolarNet dokumenten (White Papers) publicerade

NYHET Två professorer vid Umeå universitet, Peter Sköld och Birgitta Evengård, ingår i expertgruppen som ligger bakom EU-PolarNet dokumenten (White Papers). De fem dokumenten berör de mest angelägna frågorna i Polarregionerna.

Peter Sköld och Birgitta Evengård är två av experterna bakom EU-PolarNet dokumenten (White Papers). Det är en dokumentsamling från EU-PolarNet; ett projekt som finansieras under Horizon2020 i fem år, och som förenat europeiska expertis inom både antarktis och arktisk forskning.

EU-PolarNet

EU-PolarNet sammanför forskare inom natur- och samhällsvetenskap och aktörer inom logistik och infrastruktur i polarområdena, samt viktiga intressenter. EU-PolarNet samarbetar med Europeiska kommissionen inom många områden som rör polarregionerna och identifierar och utvecklar, ofta tillsammans med intressenter, forskningsbehov och möjligheter som är av hög samhällelig relevans för Europa. Dessa aktiviteter ska bidra till utformningen av ett integrerat polarforskningsprogram som kommer att presenteras för den Europeiska kommissionen 2020.

EU-PolarNet dokumenten (White Papers)

De fem dokumenten utvecklades av en noga utvald grupp av experter från EU samt utomeuropeiska experter från olika områden inom polarforskning. Dessa experter utmanades i att identifiera forskningsområden med en tydlig samhällelig relevans och med en särskild betydelse för Europa, och som därmed skulle kunna göra dem lämpliga för framtida EU-stöd.

Om dessa områden antas förväntas de stärka EUs framstående forskning ytterligare, effektivt öka användning av europeiska resurser och sakkunskap samt leda till en stegvis förbättring av datatillgång, tillgänglighet och kompatibilitet. De förväntas även öka omfattningen av polarforskningssamarbetet i Europa ytterligare samt, genom att inkludera icke-EU-partner, även förbättra det globala samarbetet.

Varje område har ett starkt tvärvetenskapligt förhållningssätt för att ge fördelar i den komplicerade och mångfacetterade verklighet som politiska intressen utgör. Vissa av dokumenten beskriver metoder som går utanför traditionella disciplinära gränser och erbjuder ett transformations- eller till och med ett "postdisciplinär" angreppssätt. Var och ett av områdena är utformat för att ge konkreta fördelar i förhållande som uppstår i Polarregionerna; mellan de komplexa samspelen i en förändrad fysisk miljö, stressade ekosystem, komplexa frågor om suveränitet samt kulturella och sociala strukturer.

EU-PolarNet dokumenten kommer att ge EU, och nationella forskningsorgan, vägledning om vilka forskningsområden som är av stor betydelse att fördjupa förståelsen för i samband med den pågående förändringen, inte bara i Arktis, utan i båda polarregionerna.

EU-PolarNet dokumenten (8,60 MB)

Två av experterna bakom EU-PolarNet dokumenten