"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-02

Europeiska forskningsrådet finansierar hjärnforskning vid Umeå universitet

NYHET Anna Rieckmann, forskare vid Umeå universitet, har beviljats ett ERC Starting Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC). Anslaget på 1,5 miljoner euro gör att hon under fem år kan studera neurala mekanismer bakom kognitiva funktioner.

Anna Rieckmann, forskarassistent vid Umeå universitet.

Europeiska forskningsrådet (ERC) stöder spetsforskning genom att bevilja konkurrenskraftiga medel. Syftet är att stödja forskardriven spetsforskning inom alla vetenskapsområden, och ansökningarna bedöms utifrån vetenskaplig excellens. För yngre forskare finns så kallade Starting Grants, vilka ges till lovande unga forskare för att hjälpa dem att bli självständiga forskningsledare.

– Att blir tilldelad ett så här prestigefyllt anslag betyder naturligtvis väldigt mycket för mig eftersom det ger mig möjlighet att bedriva mycket spännande forskning. Nu kan jag även lägga grunden till mitt eget labb och bli en självständig och oberoende forskare, säger Anna Rieckmann.

Ny teknik för att studera hjärnans åldrande

För att komma ifråga för ett ERC Starting Grant har Anna Rieckmann utformat projektet SIMULTAN, som undersöker de neurala mekanismerna bakom olika kognitiva funktioner med hjälp av ny avbildningsteknik som kombinerar funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), i vardagligt tal kallat magnetröntgen, med en annan medicinsk avbildningsteknik (PET). FMRI har blivit en grundläggande teknik för studier av den mänskliga hjärnan, men det är viktigt att komma ihåg att tekniken endast ger ett indirekt sätt att titta på hjärnans aktivitet och tekniken är inte helt utforskad.

Anna Rieckmann.
Anna Rieckmann ska forska om hjärnans åldrande med hjälp av GE Signa PET-MR-skannern vid Norrlands universitetssjukhus.
Foto: Mikael Stiernstedt

– Genom att använda dessa två mätinstrument simultant kommer vi att kunna förstå vilka biologiska processer som sker när vi studerar fMRI-signaler. Det är av vikt för forskningsområdet i stort eftersom det kan påverka hur befintliga och framtida fMRI-resultat tolkas, säger Anna Rieckmann.

Anna Rieckmanns fokus kommer i huvudsak att ligga på den åldrande hjärnan, och hon hoppas att den nya tekniken i förlängningen kommer att kunna bidra till att man kan skilja en normalt åldrande hjärna från en som är i tidiga sjukdomsstadier, vilket även banar väg för att hitta behandlingar för att förhindra kognitiv svikt.

– Det känns fantastiskt roligt att få gratulera Anna Rieckmann och hennes forskning till detta fina erkännande. Konkurrensen om att få ett ERC Starting Grant är verkligen hård och det här vittnar om att Anna Rieckmanns forskning håller mycket hög kvalitet. Ett stort grattis från mig och hela universitetsledningen, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

En lång ansökningsprocess gav resultat

Ansökningsprocessen påbörjades för nästan exakt ett år sedan då Anna Rieckmann kontaktade Grants Office efter att ha bestämt sig för att ansöka om ett ERC Starting Grant.

– Ansökningsprocessen är ganska avancerad. Det tog mig flera månader att utveckla min forskningsidé och komma till det stadie där jag kunde ta fram en konkret femårsplan. Därför var det nödvändigt för mig att under ansökningsprocessen få feedback från forskarkollegor och från personalen på Grants Office här på universitetet, säger Anna Rieckmann.

I sitt arbete kommer Anna Rieckmann att använda den GE Signa PET-MR-skanner som installerades på Norrlands universitetssjukhus 2014. Den är en av endast två sådana maskiner i Sverige. Forskningen kommer Anna Rieckmann att utföra i samarbete med sitt forskarteam och med forskningssjuksköterskor, radiokemister och fysiker vid sjukhuset.

– I sina utvärderingar omnämnde det europeiska forskningsrådet mitt projekt som riskfyllt, men med stor potential att förändra arenan för hjärnavbildningsstudier. Jag är mycket glad över att EU-kommissionen inser vikten av projektet och att de inte drar sig för att stötta riskfylld forskning, säger Anna Rieckmann.

Anna Rieckmann kommer från Lüneburg i Tyskland och har arbetat vid Institutionen för strålningsvetenskaper och Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning vid Umeå universitet sedan april 2015. Dessförinnan slutförde hon en treårig postdoc vid Harvard University i Boston, USA.

Läs mer om Starting Grants hos Europeiska forskningsrådet

Om projektet

Projektets titel: Aging-related changes in brain activation and deactivation during cognition: novel insights into the physiology of the human mind from simultaneous PET-fMRI imaging

För mer information, kontakta gärna:

Anna Rieckmann, forskarassistent vid Institutionen för strålningsvetenskaper och Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning, Umeå universitetTelefon: 073-380 92 73
E-post: anna.rieckmann@umu.se

Anna Rieckmann talar engelska, svenska och tyska.

Redaktör: Anna Lawrence