"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-30

Europeiskt storanslag till nyrekryterad Umeåforskare

NYHET Europeiska forskningsrådet ger ett ERC Starting Grant på totalt motsvarande 15 miljoner kr till gruppledaren Changchun Chen vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) och Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM), Umeå universitet.

Syftet med ERC Starting Grant är att stödja unga lovande forskare i Europa att bli oberoende och bygga sina egna forskargrupper. I år tilldelas 402 forskningsprojekt i EU totalt 603 miljoner Euro.

Changchun Chen rekryterades våren 2018 från Cambridge, Storbritannien till Umeå universitet som Wallenberg Molecular Medicine Fellow. Han är anställd som Biträdande universitetslektor vid UCMM, Medicinska fakulteten, där han är i full färd att etablera sin egen forskargrupp.

Changchun Chen studerar varseblivning av variationer i syrgasnivåer samt anpassning till syrebrist i rundmasken Caenorhabditis elegans. Denna organism uppvisar en extrem tolerans mot syrebrist då den kan överleva flera dagar utan syretillförsel. Dessutom har den förmågan att snabbt reagera på förändringar i syrgasnivåer.

Målet med Chens forskning är att få ökad kunskap kring de biologiska mekanismer som gör att man kan tåla låga syrgasnivåer. Förhoppningen är att en fördjupad kunskap kring syrebrist ytterst ska kunna leda till förbättrade behandling vid exempelvis stroke där syrebrist i hjärnan är ett centralt problem.

ERC anslaget är ett femårigt anslag inom ramen för EU:s pågående ramprogram för forsknings och innovation, Horizon 2020.