"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-15

Studentkoncept för elektrisk fyrhjuling blir verklighet

NYHET "The Kibb", Fanny Jonssons examensprojekt för ett elektriskt terrängfordon med fokus på hållbart jordbruk, ska nu bli verklighet. Konceptet, som utvecklades under våren 2022, är ett delvis självkörande terrängfordon designat för att respektera landets biologiska mångfald och olika jordbruksutmaningar i känsliga ekosystem.

Text: Jens Persson

Projektet går nu från rendering till färdig produkt under 2025 tillsammans med CAKE, den svenska tillverkaren av lätta elektriska motorfordon, där Fanny nu är anställd.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att utveckla ett regenerativt jordbruk. För närvarande är tillgången till icke-förorenande transporter och maskiner begränsad. Utifrån detta föddes idén om Kibb. Ordet Kibb betyder oxe på gutniska, en gotländska dialekten. Namnet är tänkt att representera fordonets styrka såväl som det begränsade avtryck ett djur har på naturen, oavsett dess storlek.

Jag är så glad och hedrad att mitt examensarbete kommer att fortsätta sin resa från idé till verklighet tillsammans med CAKE

"Jordbruket är en av de branscher som bidrar mest till utsläppen av växthusgaser och därför kan den sakta leda till sin egen undergång om inte nya lösningar för regenerativt jordbruk kan uppnås”, säger Fanny Jonsson, nyutexaminerad från masterprogrammet i transportdesign.

Kibb är ett skonsamt fordon utformat för att alltid göra så lite avtryck som möjligt, samtidigt som det ger användaren den kraft och kapacitet som behövs. Den modulära kroppen kommer att ha olika fästpunkter för att möjliggöra kompatibilitet med ett brett utbud av ATV-tillbehör. Den kan också fungera som ett mobilt elverk och förse bonden med en ny bästa vän att utföra de dagliga uppgifterna i samband med ett regenerativt jordbruksliv. Med sina autonoma egenskaper kan Kibb utföra många uppgifter själv. Detta kan frigöra tid för användaren att utföra andra uppgifter på gården där tillsyn behövs.