"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-19

Expert inom kemilärande blir hedersdoktor vid Umeå universitet

NYHET Ilka Parchmann, professor och prorektor vid Kiels universitet, har utsetts till 2018 års hedersdoktor vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Text: Ingrid Söderbergh

Ilka Parchmann. Foto: privat

Professor Ilka Parchmann forskar om lärande och undervisning i kemi och har en bred kompetens inom området. Det har inneburit att hon får många internationella uppdrag, som huvudtalare både vid stora didaktikkonferenser som ESERA och ICCE, men också vid konferenser med ämnesfokus, till exempel EuCheMSs kemikonferenser.

Hon sitter med i redaktionskommittén för flertalet högt rankade didaktiska tidskrifter samt i styrelsen för flera organisationer som arbetar med naturvetenskap och undervisning/lärande, till exempel IUPACs Committee on Chemistry Education.

År 2009 knöt Ilka Parchmann kontakt med den naturvetenskapsdidaktiska forskargruppen, UmSER, och påbörjade sitt samarbete med Umeå universitet. Vid Umeå universitet har hon sedan samverkat och arbetat med forskarutbildning, forskning och undervisning. Ilka Parchmann var gästprofessor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, NMD, vid Umeå universitet mellan åren 2011-2015. Under perioden som gästprofessor har hon bidragit till handledning av fem doktorander på institutionen i mindre eller större utsträckning bland annat via ett bokprojekt. Hon har också varit medförfattare till flertalet expertgranskade vetenskapliga artiklar tillsammans med doktorander och forskare vid institutionen.

Mellan åren 2014 och 2018 deltar Ilka Parchmann tillsammans med delar av sin forskargrupp vid Kiels universitet i ett forskningsprojekt på NMD finansierat av Vetenskapsrådet. Det handlar om kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi och är en jämförelse av elevers utveckling över skolåren fem till elva i Sverige och Tyskland.

Vad gäller samarbete på utbildningssidan har Ilka Parchmann initierat ett projekt, BildungsHanse, mellan nordiska lärosäten tillsammans med Kiels universitet. Från Sverige deltar både Umeå universitet och Uppsala universitet. Projektet innebär att lärarstudenter från olika länder genomför samma uppgifter som de sedan jämför och diskuterar via Skype, exempelvis hur man inleder en lektion i de naturvetenskapliga ämnena för att skapa intresse hos eleverna och visa på relevans för ämnet. De efterföljande diskussionerna skapar förståelse för likheter och skillnader mellan ländernas olika skolsystem och lärares uppdrag och ökar på så sätt studenternas internationalisering på ett konkret sätt.

Professor Ilka Parchmann fyller sålunda på flera olika sätt en mycket viktig roll för såväl NMDs som teknisk-naturvetenskapliga fakultetens och Lärarhögskolans möjlighet att kunna fortsätta utveckla och trygga en naturvetenskapligt orienterad ämnesdidaktisk forskning och forskarutbildning av hög kvalitet, något som är extra viktigt nu när forskarutbildningsämnet inom naturvetenskapernas didaktik återupptas.

Ilka Parchmann är född 1969 i Wilhelmshaven. Efter en kandidatexamen i kemi- och biologididaktik 1993 disputerade hon i kemididaktik 1997 vid Oldenburgs universitet. Sedan 2009 arbetar hon som prefekt vid Department of Chemistry Education vid Leibniz Institute for Science and Mathematics Education (IPN) vid Kiels universitet i Tyskland. Från 2014 är hon också vice-president (motsvarande prorektor) vid Kiels universitet.

Ilka Parchmann promoveras till hedersdoktor vid Umeå universitets årshögtid lördag den 20 oktober.

För mer information om Ilka Parchmann, kontakta gärna:

Karolina Broman, universitetslektor på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 95 81
E-post: karolina.broman@umu.se