"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-19 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:24

Expertgrupp vill se etiska riktlinjer för AI

NYHET En europeisk expertgrupp har publicerat ett första utkast till etiska riktlinjer för utveckling och användning av artificiell intelligens. Professor Virginia Dignum, Umeå universitet, är en av de 52 internationella experterna bakom utkastet.

I dokumentet beskriver den oberoende gruppen av 52 experter från akademin, näringslivet och offentligen sektor hur utvecklare och användare kan bidra till att AI utgår från grundläggande mänskliga rättigheter och hur tekniken kan bli tekniskt robust och tillförlitlig.

Etiska och moraliska frågor

En av de 52 experterna i gruppen är professor Virginia Dignum, Umeå universitet. Hon är en av de mest respekterade rösterna internationellt inom etiska och moraliska frågor kopplade till AI och ledare för forskningsgruppen Social and Ethical Artificial Intelligence vid Umeå universitet.

– Artificiell intelligens måste ta hänsyn till etiska, samhälleliga, juridiska och ekonomiska konsekvenser. Medvetenhet om de etiska konsekvenserna av AI-utveckling borde vara en av de kärnpunkter som ligger till grund för forskning, utveckling och användning av AI, säger Virginia Dignum.

Ladda ner utkastet AI HLEG Draft AI Ethics Guidelines (.pdf)

Respekt och tillit

I samband med att utkastet publicerades tackade Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande för den digitala inre marknaden, expertgruppen för dess arbete.

– AI kan ge stora fördelar för våra samhällen, från att bota cancer till att minska energiförbrukningen. Men för att människor ska acceptera och använda AI-baserade system måste de lita på dem, veta att deras integritet respekteras, att beslut inte är partiska. Expertgruppens arbete är mycket viktigt i detta avseende och jag uppmuntrar alla att dela med sig av sina kommentarer för att hjälpa till att slutföra riktlinjerna, säger kommissionens vice ordförande Andrus Ansip.

Det nu publicerade utkastet till riktlinjer är ett sätt att starta en dialog kring utvecklingen av AI. Därför öppnas även upp en möjlighet för den som vill vara med och kommentera det.

– Vi vill verkligen få åsikter och kommentarer från alla intresserade, både i Europa och utanför Europa, säger Virginia Dignum.

Själv har hon en mycket tydlig åsikt i frågan.

– I slutändan hoppas jag att all artificiell intelligens kommer att vara ansvarsfull, säger hon.

Utkastet till etiska riktlinjer är nu öppet för kommentarer fram till den 18 januari 2019. I mars 2019 kommer expertgruppen att lägga fram sina slutgiltiga riktlinjer till kommissionen, som kommer att analysera dem och föreslå hur man ska arbeta vidare med detta arbete. Ambitionen är att få fler av världens länder att följa efter. Kommissionen öppnar därför upp för ett samarbete med alla länder utanför EU som är villiga att dela samma värderingar.

Ladda ner utkastet AI HLEG Draft AI Ethics Guidelines (.pdf)

Bidra med kommentarer.

Bakgrund

Efter sitt europeiska tillvägagångssätt om AI som offentliggjordes i april 2018 inrättade kommissionen en expertgrupp på hög nivå om AI, som består av 52 oberoende experter som representerar den akademiska världen, industrin och det civila samhället. Detta första utkast till etiska riktlinjer har utarbetats genom ett antal möten sedan juni 2018 och tar hänsyn till återkoppling från många diskussioner genom Europeiska AI-alliansen. Det följer också meddelandet om EU: s samordnade plan med medlemsstaterna, samarbetsförklaringen om AI och den föreslagna investeringen på minst 7 miljarder euro i AI från Horizon Europe och Digital Europe.