"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-17

Extra miljardsatsning på forskning inom AI och autonoma system

NYHET Forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram, förlängs med tre år och får ytterligare anslag på nästan 1,3 miljarder kronor.

Text: Mikael Hansson

Beslutet togs nyligen av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses styrelse och innebär att programmet, som initierades 2014, nu pågår till och med år 2029 med en total budget på 5,5 miljarder kronor. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) står för 4,2 miljarder kronor och övrig finansiering kommer i huvudsak, liksom tidigare, från de fem partneruniversiteten och industrin.

De fem partneruniversitet som ingår i WASP-programmet är Chalmers, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet.

– Vi kommer fortsätta jobba mot vår vision att stärka Sveriges kompetensbas inom AI, autonoma system och mjukvara. Det gör vi bland annat genom att fortsätta rekrytera både yngre och mer seniora forskare till Sverige. Hittills har vi lyckats attrahera 15 professorer och 12 biträdande lektorer och fler är på ingång. Intresset för att komma till Sverige och forska är stort, säger Anders Ynnerman, som blir ny programdirektör 1 juli 2020.

Vid Umeå universitet har exempelvis fyra nya professorer anställts med finansiering av WASP. Det är Diego Calvanese, Frank Dignum, Virginia Dignum och Kary Främling, alla fyra vid Institutionen för datavetenskap. Virginia Dignum är också vetenskaplig ledare för WASP-HS, ett systerprogram till WASP.

– Med de nya medlen och den förlängda tidsramen ges möjligheten att fortsätta utveckla WASPs forskningsarenor. De är viktiga miljöer för samverkan mellan universiteten och med svensk industri brett och bidrar till att Sverige får långvarig utväxling av den satsning på forskning och utbildning som vi gör, säger Sara Mazur, tillträdande ordförande för WASP.