"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-14

Extrema vintrar påverkar fiskar negativt

NYHET Ekologer från Umeå universitet och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim har studerat fisksamhällen och fiskars livsmiljöer och gjort en sammanställning av vilken betydelse extrema vinterförhållanden har för fisk i åar och älvar i kalla områden. Resultaten publiceras nu i tidskriften BioScience.

Det är väl känt att vintern kan vara en påfrestande årstid för växter och djur i åar och älvar. Det är rimligt att anta att det är de mer extrema väderförhållandena som är besvärligast, men den ekologiska betydelsen av dessa är dåligt känd.

Forskargruppen, under ledning av professor Christer Nilsson vid Umeå universitet, beskriver hur extrema förhållanden – speciellt sådana som är kopplade till isbildning och islossning – varierar över tiden och påverkar både den icke-levande miljön och dess fiskar. Till exempel kan vattendrag fyllas av is och döda all fisk som inte lyckas fly undan till exempelvis bakvatten eller djupare sel som inte är isfyllda. Unga fiskar är speciellt utsatta.

Forskarna diskuterar också hur människan påverkat vad som händer i åar och älvar vintertid.
– Älvar som är utbyggda för vattenkraft kan vara särskilt svåra för fisk att leva i eftersom det sätt vattenkraften produceras på ofta innebär att flödet ändras häftigt gång på gång vilket kan leda till upprepade islossningar och mycket bildning av bottenis. När vattenytans istäcke försvunnit matas nämligen kall luft ner i vattnet och bildar iskristaller som täcker bottnen och gör det svårt för fisk att överleva där, säger Christer Nilsson.

Forskarna drar ett antal slutsatser av studien. En är att det behövs mer mätningar för att kunna förutsäga när extrema situationer i vattendragen kan uppstå och att information om både olika fiskars liv och hur de påverkas av extrema händelser bör ingå i en sådan datainsamling. En annan är att modeller över hur vattnet rör sig och hur fiskpopulationerna ser ut borde beakta även vinterförhållanden. I dag handlar de flesta modeller om den isfria perioden. En tredje slutsats är att för att kunna förvalta åar och älvar på ett långsiktigt hållbart sätt krävs att man tar hänsyn till framtida förändringar i exempelvis klimat när man utformar restaurerings- och bevarandeåtgärder.

– De förutsägelser som görs om hur vinterklimatet kommer att se ut i framtiden säger nämligen att det blir fler växlingar mellan tö och frost och därav mer instabila isförhållanden, mer regn och översvämningar, och i slutänden kanske svårare för fisk att överleva vintern i många vattendrag, säger Christer Nilsson.

Originalpublikation:

Artikeln kommer att publiceras i marsnumret av BioScience
Weber, C., C. Nilsson, L. Lind, K.T. Alfredsen & L.E. Polvi. 2013. Winter disturbances and riverine fish in temperate and cold regions. BioScience 63:199-210. doi:10:1525/bio.2013.63.3.8.

För mer information, kontakta gärna:

Christer Nilsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitetTelefon: 090-786 60 03
E-post: christer.nilsson@emg.umu.se

Bildtext: Det är svårt att vara fisk när älvens botten täcks av is. Vinterbild från älven Orkla i Norge. Foto Knut Alfredsen.

Redaktör: Ingrid Söderbergh