"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-25

Finlands president Tarja Halonen blir hedersdoktor vid Umeå universitet

NYHET Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har utsett Finlands president Tarja Halonen till hedersdoktor. Tarja Halonens politiska gärning har inom flera områden anknytning till verksamhet som är betydelsefull vid den humanistiska fakulteten.

Tarja Halonen blev Finlands president för nio år sedan. Hennes politiska gärning, inte minst inom jämställdhet, likabehandling och nordiskt samarbete, utgör även viktiga områden för den humanistiska fakultetens verksamhet. Tarja Halonen har bland annat varit ordförande för en nationell organisation för HBT-personer. I början av 1980-talet ledde hon SETA, den finska motsvarigheten till RFSL. Som politiker har hon drivit frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är mot bakgrund av det logiskt att hon också nu tagit över det prestigefyllda ordförandeskapet i den internationella sammanslutningen Council of Women World Leaders.

Vidare har Tarja Halonen under sin presidenttid agerat för svenska språkets ställning i Finland. Samhörigheten mellan de två länderna manifesterar hon gärna, något som särskilt tydligt kommit fram under det märkesår som infaller i år med anledning av att det är 200 år sedan Finland och Sverige splittrades.
– Det är mycket glädjande att Tarja Halonen nu blir hedersdoktor vid Umeå universitet och att det dessutom sker under märkesåret, säger Britta Lundgren, dekanus vid humanistisk fakultet.

Tarja Halonen är född 1943, har avlagt juris kandidatexamen vid Helsingfors universitet 1968 och började en politisk karriär 1974. Hon blev invald i riksdagen 1979, där hon bl.a. var ordförande i socialutskottet 1984­-1987 och i stora utskottet 1995. Halonen har varit social- och hälsovårdsminister 1987-1990, justitieminister 1990-­1991 och utrikesminister 1995­-2000. Hon var också minister för nordiskt samarbete 1989-­1991. Under sin presidentperiod har Halonen fungerat som ordförande för Internationella arbetsorganisationen ILO:s världskommission för den sociala dimensionen av globaliseringen år 2002-2004.

Pressbilder av Tarja Halonen finns på:
http://www.presidentti.fi/netcomm/news/ShowArticle.asp?intNWSAID=36176&LAN=SV För ytterligare information, kontakta gärna: Britta Lundgren, dekanus vid humanistisk fakultet, Umeå universitet
E-post: britta.lundgren@kultmed.umu.se
Telefon: 090-7866243, mobil 070-6516822

Redaktör: Karin Wikman