"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-25

Fler virus blir resistenta mot Tamiflu

NYHET Läkemedlet Tamiflu är ett av få försvar mot fågelinfluensa och andra influensapandemier. Dessvärre blir allt fler virus resistenta mot detta viktiga läkemedel. Tack vare ett stort anslag på 5,9 miljoner kronor från forskningsrådet Formas ska nu forskare undersöka hur detta går till.

I många länder lagras Tamiflu för att mildra effekterna av en framtida influensapandemi, men det används också i vissa länder mot normal säsongsinfluensa. Japan är det land som föreskriver mest Tamiflu vid vanlig influensa, hela 40 % av influensapatienterna behandlas med detta läkemedel. Överkonsumtionen är en anledning till att vi nu ser en ökning av virus som utvecklar resistens mot detta vitala läkemedel.
– I det här forskningsprojektet kommer vi att studera utvecklingen av Tamifluresistenta virus och kombinera det med att undersöka hur läkemedlet sprids i miljön – hur bryts det ned i reningsverk och hur höga är halterna av Tamiflu ute i miljön? Undersökningen gör vi i Japan tillsammans med forskare vid Kyoto universitet, berättar huvudsökande Hanna Söderström vid Kemiska institutionen, Umeå universitet.

Forskare från Uppsala universitet, Umeå universitet och Karolinska institutet arbetar tillsammans i projektet med olika infallsvinklar inom miljökemi, virologi och infektionssjukdomar.

Simänder, exempelvis gräsand, är den naturliga källan till alla influensavirus. Inom projektet kommer forskarna att mäta halten av Tamiflu i vattendrag och samma halter kommer sedan att användas i en gräsandbaserad infektionsmodell för studier kring utvecklingen av Tamifluresistens i virus. Detta kommer att kombineras med en studie av förekomsten av resistenta virus i avföringsprover från vilda änder i närheten av japanska avloppsreningsverk.

Detta är en ny infallsvinkel på hur man kan studera utvecklingen av Tamifluresistenta virus och hur resistensutvecklingen hos influensavirus påverkas av förekomsten av Tamiflu i miljön.
– Tamiflu är ett av få strategiska läkemedel mot framtida influensapandemier, därför måste vi få mer kunskap om varför och hur resistensen ökar, säger Hanna Söderström.

Den fullständiga projekttiteln är “Occurrence and fate of the antiviral drug Oseltamivir in aquatic environments and the effect on resistance development in influenza A viruses.” Medsökande är Björn Olsen, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Åke Lundkvist, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska institutet och smittskyddsinstitutet, Johan Lennerstrand, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet och Jerker Fick, Kemiska Institutionen, Umeå universitet.

Kontaktpersoner:
Jerker Fick
Björn Olsen

Redaktör: Karin Wikman