"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-13

Förbered er! Tio nya doktorandresurser 2020

NYHET Tio doktorandresurser kommer att utlysas nästa år. Doktorandprojekten ska finansieras tillsammans av universitetet och en extern part, vilken bidrar med 50 procent av doktorandens lön.

Text: Ingrid Söderbergh

Doktorandprojekten måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation, till exempel företag eller offentlig förvaltning.

Tillsammans med extern part arbetar en doktorand under fyra år med en frågeställning som samhället ställs inför. Projekten håller hög vetenskaplig kvalitet och skapar ny kunskap.

Om utlysningen

Utlysningen kommer att öppnas i april med deadline i slutet på september. Det kommer dessutom vara en löpande utlysning av såddpengar för att komma in med en full ansökan.