"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-01

Föreställningar om design bortom materialism

NYHET Design har varit en drivkraft bakom vår civilisations väldiga materiella kliv. Masskonsumtionens nackdelar har dock blivit smärtsamt uppenbara i vår tid. Kan design, som på sätt och vis fick oss in i denna röra, samtidigt erbjuda nya vägar mot en större socio-ekologisk rättvisa? Den nybildade konstnärliga forskningsmiljön "Design bortom framsteg" kommer att utforska andra sätt att designa, i ett försök att se bortom ekonomisk tillväxt och mot mer-än-mänskliga relationer i världen.

Text: Jens Persson

I en unik satsning på konstnärlig designforskning har Vetenskapsrådet beviljat 16,8 miljoner kronor till forskningsmiljön "Design bortom framsteg: föreställningar om designhistorier och framtider". Projektet sträcker sig över sex år, 2023-2028, och är en av endast två konstnärliga forskningsmiljöer som beviljas medel från Vetenskapsrådet. Lanseringen av denna forskningsmiljö kommer att stötta samarbeten inom den nationella och nordiska designforskningen, ytterligare förstärka den snabbt växande designforskningsmiljön vid Designhögskolan, samt bidra till att stärka den konstnärliga forsknignen vid Umeå universitet.

”Experimenten i projektet syftar till att utveckla begrepp, färdigheter och förmågor för att designa bortom framsteg. Genom att föreslå alternativa designpraktiker vill vi bidra till att styra om designutbildning och designpraktik mot mer socioekologiskt rättvisa och deltagande processer och utfall, säger Maria Göransdotter, universitetslektor vid Designhögskolan.

Att designa för mer-än-mänskliga perspektiv

Forskningsmiljön kommer att bestå av tre experimentella designstudior som bygger på varandra. De innefattar en som undersöker och presenterar alternativa designhistorier, en som prövar och utforskar nya designpraktiker och en avslutande med fokus på lärande som iscensätter framtida designskolor. Genom historisk forskning, designexperiment och utbildningssituationer kommer forskarna att utforska möjligheten att testa nya sätt att designa genom att växla mot mer-än-mänskliga perspektiv och nya typer av deltagande, inkluderande och demokratiska metoder.

"Personligen ser jag fram emot vårt gemensamma arbete med att förena historiska perspektiv och forskningstraditioner med praktikbaserade och konstnärliga designforskningsmetoder. Jag kommer huvudsakligen att bidra under de första 1,5 åren av projektet, med att skapa designhistorier för förändring som kan bidra till att utforska centrala begrepp och praktiker för deltagande i och genom design”, säger Maria Göransdotter.

”Detta innefattar historier som har haft stort inflytande på hur deltagande går till i design, men också historier som tidigare ägnats liten eller ingen uppmärksamhet i designhistorieskrivningen. Dessa historier syftar till att synliggöra och granska grundläggande värderingar och idéer som ofta är inbäddade i design, och att skapa ett nytt utrymme för att tänka kring och skapa delaktighet i design”.

Teamet inom den konstnärliga forskningsmiljön "Design bortom framsteg: föreställningar om designhistorier och framtider" består av fem designforskare från Linnéuniversitetet (Åsa Ståhl), Umeå universitet (Maria Göransdotter), Malmö universitet (Kristina Lindström och Li Jönsson) och Göteborgs universitet (Thomas Laurien). Forskningsmiljön leds av Åsa Ståhl, universitetslektor (och tidigare postdoktor vid Designhögskolan vid Umeå universitet tillsammans med Kristina Lindström).