"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-23

Företags ansvar och etiska koder - Mittseminarium

NYHET Avhandlingsmanus av Maira Babri mittseminariebehandlas. Working Title: Corporate Responsibility Practices: Following a Corporate Code of Ethics at Work.

Detta är ett internseminarium avsett för medarbetare vid RiseB och Handelshögskolan vid Umeå universitet. Seminariet kan komma att hållas på engelska.

Handledare Tommy Jensen, Företagsekonomi, Stockholms universitet och Ulrica Nylén Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Diskutant: Johan Jansson, RiseB/Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Seminariet finns i kalendern.

Denna nyhet publicerades på www.org.umu.se/riseb.