"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-09

Företagsforskarskolan får ny styrgrupp

NYHET Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation eller företag. En ny styrgrupp för forskarskolan tillsattes den 1 juli 2019.

Text: Ingrid Söderbergh

Företagsforskarskolan leds av en styrgrupp och är organisatoriskt placerad under teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Styrelseordförande är vicerektor Dieter Müller och ledamöterna består av lärarrepresentanter från universitetets fyra fakulteter, tre externa representanter från privat och offentlig sektor.

Föreståndare för Företagsforskarskolan sedan 2014 är professor Anna Linusson Jonsson.

 

Ordförande

Dieter Müller, vicerektor

Lärarrepresentanter

Jonas Nilsson, forskare, Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten
Johan Trygg, professor, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Torkel Molin, universitetslektor/prodekan, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Humanistiska fakulteten
Jessika Wide, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten


Externa representanter

Åsa Fällman, biträdande näringslivschef, Umeå kommun
Malin Andersson,  Coordinator, Volvo Cab Competence Center
Ingrid Undén Lindehell, HR-chef, VAKIN

 

Adjungerade ledamöter

Anna Linusson Jonsson, professor, föreståndare Företagsforskarskolan vid Umeå universitet
Åsa Boily, kanslichef, teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet